Formulari de patrocini / Formulario de patrocinio / Sponsorship Form

Condicions generals / Condiciones generales / Terms and conditions:

– Per poder dur a terme la col·laboració demanem exclusivitat en el sector, és a dir que siguem l’única marca de cervesa que participi en l’esdeveniment o proposta. / Para poder llevar a cabo la colaboración pedimos exclusividad en el sector, es decir que seamos la única marca de cerveza que participe en el evento o propuesta. / In order to collaborate we request exclusiveness in our sector, that is, that we are the only beer brand present at the event.

– Col·laborarem amb iniciatives amb les quals compartim valors. Requerim que la comunicació (cartells, prospectes, pàgina web…) estigui (també) en català. / Colaborar con iniciativas con las que compartimos valores. Requerimos que la comunicación (carteles, folletos, página web ...) esté (también) en catalán. / We collaborate with initiatives with which we share values. We request that the communications (posters, leaflets, website…) is (also) in Catalan.

Per tal de valorar la vostra proposta necessitem que ens proporcioneu la informació següent: / Para valorar vuestra propuesta necesitamos que nos proporcionéis la siguiente información: / To assess your proposal we need the following information:

* Necessari / Necesario / Required

  Esdeveniment / Evento / Event

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Què demaneu a La Brava / Qué pedís a La Brava / How can La Brava help you

  This is a required question

  Què ens oferiu a canvi / Qué nos ofrecéis a cambio / What can you offer in return

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Persona de contacte / Persona de contacto / Contact person

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Atentament, / Atentamente, / Best regards,

  La Brava