Matrícula 2020-2021
DADES DE L'ALUMNE/A
Cognoms i nom de l'alumne/a *
curs on es matricula *
Required
Unitats formatives/ Mòduls pendents o soltes (si és el cas)
DNI/NIE/Passaport de l'alumne *
Número de targeta sanitària *
Adreça *
Codi postal *
Municipi *
Número de telèfon de l'alumne/a
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A (OBLIGATORI si l'alumne és menor d'edat)
Nom i cognoms del 1r tutor
DNI/NIE/Passaport del 1r tutor
Adreça del 1r tutor
Número de telèfon del 1r tutor
Correu electrònic del 1r tutor
Nom i cognoms del 2n tutor
DNI/NIE/Passaport del 2n tutor
Adreça del 2n tutor
Número de telèfon del 2n tutor
Correu electrònic del 2n tutor
AUTORITZATS PER RECOLLIR L'ALUMNE AL CENTRE (Només si l'alumne és menor d'edat)
Autorització de persones adultes acompanyants per a la sortida d'alumnat del centre
1. Nom i cognoms. DNI
2. Nom i cognoms. DNI
3. Nom i cognoms. DNI
AUTORITZACIONS
He llegit la informació i accepto les dades complimentades al formulari (Accedir als documents en el següent enllaç: https://app.box.com/s/5qadu1r910oellmeq34la8r7cep0bjfr)
Autorització relativa a l'ús d'imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren *
Autorització relativa a l'ús de serveis digitals a Internet per treballar a l'aula (compte de G Suite, moodle, bloc de centre)
Clear selection
Autorització a sortides i/o activitats que l'institut Sòl de Riu organitzi fora del recinte de l'institut i pel nucli urbà delegant en el professor responsable per tal que prengui les decisions que consideri oportunes. *
Autorització al centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura mentre s'espera l'arribada d'algun familiar que el pugui portar a casa
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse