แบบคำขอใช้บริการน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว(ในพื้นที่หมู่ที่ 1หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
ชื่อ - นามสกุล (ผู้ขอรับบริการ) *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ประเภทการขอรับบริการ
กรุณาเลือกประเภทการรับบริการ และประเภทการใช้น้ำ
ประเภทการของรับบริการ *
ประเภทการใช้น้ำประปา *
สถานที่ขอรับบริการ ( ระบุ เลขที่บ้าน/หมู่ที่) *
ทั้งนี้ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy