แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปี 2564
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคาวมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา พ.ศ.2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก  และมากที่สุด
3.โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยกดเลือก ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy