KAJIAN PERKHIDMATAN PASARAN BUKU TERBITAN PENERBIT USIM

Kajian ini dijalankan bagi memperolehi maklumbalas mengenai pasaran buku bagi buku terbitan Penerbit USIM di samping dapat menambahbaik mutu pasaran buku ilmiah kita ke peringkat antarabangsa.

Terima kasih di atas kerjasama anda.

Kajian ini disediakan oleh Bahagian Penerbitan, USIM.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question