รายงานผลการประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.อุดรธานี เขต 1
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน *
Your answer
กลุ่มโรงเรียน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบ (นักเรียนปกติ) *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ (นักเรียนปกติ)
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
Your answer
อีเมล์ ผู้รายงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms