Chestionar de opinie
privind identificarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Bacău, în anul şcolar 2017-2018

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău este o instituţie de prestigiu, preocupată permanent de creşterea calităţii actului de formare continuă, astfel încât, beneficiarii noştri, cadrele didactice, să evolueze permanent, cu scopul implementării „societăţii bazate pe cunoaştere”.

De aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, bifând, după caz, una, sau mai multe casete ale grilei oferite, având în vedere şi schimbarea de viziune şi activităţi realizate în anul şcolar 2016 - 2017.
Vă rugăm să ne permiteţi să fim în continuă comunicare cu dvs. putând astfel să ne pliem rapid pe nevoile şi preferinţele fiecăruia dintre dvs.

Chestionarul permite managementului instituţiei să fundamenteze analiza de nevoi de formare continuă în anul şcolar 2017 - 2018 şi, de aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde într-un interval stabilit, respectiv până la 15 august 2017.
VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

A. ANALIZA DE NEVOI DE FORMARE LA NIVEL PERSONAL
1. Sursele dvs. de informare se axează pe următoarele opţiuni:
Daca la punctul anterior ati bifat altele va rugam sa precizati care:
Your answer
2. Accesul la sursele de informare electronice şi online se realizează:
3. Consideraţi că pregătirea dumneavoastră profesională este bine să fie actualizată permanent noilor tendinţe educaţionale şi tehnologice?
4. Care sunt sunt, din punctul dvs. de vedere, noile tendinţe educaţionale şi tehnologice (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”):
Folosirea instrumentelor IT în procesul didactic
Cunoașterea noilor descoperiri în domeniul disciplinei predate
Folosirea platformelor educaţionale, elearning
Modalităţile diversificate de evaluare formativă şi sumativă
Managementul clasei de elevi şi motivaţia învăţării
Transdisciplinaritatea în predare şi evaluare
Dezvoltarea şi evaluarea competenţelor cheie ale elevilor
Outdoor learning/activităţi didactice în afara şcolii
Altceva. Vă rugăm precizați!
Your answer
5. În care din următoarele direcții credeţi că ar trebui să vă dezvoltaţi competenţele? (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”):
Folosirea instrumentelor IT în procesul didactic
Cunoașterea noilor descoperiri în domeniul disciplinei predate
Folosirea platformelor educaţionale, elearning
Modalităţile diversificate de evaluare formativă şi sumativă
Managementul clasei de elevi şi motivaţia învăţării
Transdisciplinaritatea în predare şi evaluare
Dezvoltarea şi evaluarea competenţelor cheie ale elevilor
Outdoor learning/activităţi didactice în afara şcolii
Outdoor learning/activităţi didactice în afara şcolii
Your answer
6. Participarea la programe de formare continuă, vă oferă (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”):
Un plus de profesionalism
Un suport în exercitarea profesiei
Recunoașterea competențelor profesionale în activitatea didactică
Completarea portofoliului de activitate
Siguranța catedrei/locului de muncă
7. În ce măsură consideraţi că actuala modalitate de organizare şi desfăşurare a formării continue a cadrelor didactice, corespunde nevoilor lor ? (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”):
8. Care considerați că este principalul neajuns al modulului de organizare a programelor de formare continuă? (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”):
Oferta de cursuri de specialitate, prea săracă
Prea multă expunere şi considerente teoretice
Nu prezintă modalități inovative de învăţare şi evaluare
Cunoștințele și competențele dobândite nu au aplicabilitate în procesul didactic
Nu sunt adaptate programului didactic al cadrelor didactice
Nu acoperă o paletă diversificată de tematici şi domenii de interes pentru cadrele didactice
Alte neajunsuri, care?
Your answer
9. Ce ar trebui, în opinia dumneavoastră, să conţină cursurile de formare continuă, pentru a fi utile în dezvoltarea dvs. profesională și în modernizarea procesului didactic? (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”): În domeniul proiectării, realizării şi evaluării procesului educaţional din învăţământul preuniversitar
Proiectarea activităţilor de învăţare centrate de elev
Proiectarea activităţilor de învăţare pentru "clasa viitorului"
Valorificarea mijloacelor digitale în predare-învățare
Elaborarea instrumentelor de evaluare folosind instrumente IT
În domeniul specializării
Cunoştinţe de specialitate actuale cum ar fi cele despre noile materiale, utilaje, tehnologii, interdisciplinaritate cu alte domenii.
Informaţii teoretice despre direcţiile de dezvoltare în domeniul specializării
Competențe de utilizare a metodelor didactice moderne pe baza instrumentelor IT în aplicațiile practice (lucrări de laborator)
Capacitatea de a identifica şi accesa surse de documentare în domeniul specializării
Abilităţile de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii
În domeniul strategiilor didactice
Capacitatea de a implementa noi strategii de învăţare
Capacitatea de a promova modalităţi inovative de învăţare
10. Ce vă împiedică să participaţi la cursurile de formare continuă (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”):
Lipsa timpului
Nu corespund nevoilor mele de dezvoltare
Nu ştiu unde să mă adresez
Nu aflu la timp de organizarea lor
B. ANALIZA IMAGINII C.C.D. BACĂU ÎN RÂNDUL BENEFICIARILOR DIRECŢI AI ACTIVITĂŢII DE FORMARE CONTINUĂ
1. Ați participat la activităţile de formare continuă şi perfecționare organizate de CCD Bacău, în anul şcolar 2016 – 2017 şi în anii școlari anteriori?
Anii şcolari anteriori
2. În ce măsură consideraţi că Oferta de formare a CCD Bacău din anul şcolar 2016 - 2017, a răspuns aşteptărilor dumneavoastră?
2. În ce măsură consideraţi că Oferta de formare a CCD Bacău din anul şcolar 2016 - 2017, a venit cu programe şi activităţi noi, diferite de cele realizate anterior acestui an şcolar?
3. În ce măsură aţi fost mulţumit de Oferta de formare continuă (OFC) a Casei Corpului Didactic Bacău, sub următoarele aspecte:
Gradul de acoperire a categoriilor de personal din învăţământul preuniversitar
Forma de prezentare a ofertei
Durata programelor din OFC
Accesul la informare cu privire la oferta
Calitatea formatorilor
Modul de organizare şi derulare a programelor de formare
Modalităţile de evaluare folosite în cadrul programelor de formare
Gradul de mediatizare a OFC
4. În ce măsură participarea dvs. la acţiunile/proiectele/programele organizate de CCD Bacău în anul şcolar 2016 -2017, a contribuit la dezvoltarea următoarelor aspecte:
Competenţe de bază în specialitate
Competenţe de organizare a propriului proces de învăţare
Competenţe de utilizare a unor metode şi strategii de predare, învăţare şi evaluare
Competenţe digitale– TIC
Abilităţi de a lucra în echipă (cooperare, colaborare)
Abilităţi de adaptare la nou / Toleranţă
Competenţe de comunicare
Abilitatea de a interacţiona cu ceilalţi
Încredere în propria persoană
5. Consideraţi că activitatea de ansamblu, desfăşurată de C.C.D. Bacău, a avut o evoluţie ascendentă din punct de vedere cantitativ (număr de programe, activităţi, frecvenţa de derulare a programelor etc.?)
6.Consideraţi că activitatea de ansamblu, desfăşurată de C.C.D. Bacău, a avut o evoluţie ascendentă din punct de vedere calitativ (conţinutul şi consistenţa programelor de formare, concordanţa cu nevoile de formare exprimate, competenţele formatorilor etc
7. Care consideraţi că este cea mai potrivită şi eficientă formă de comunicare şi informare, pentru ca toate cadrele didactice să afle în timp util despre acţiunile derulate de CCD Bacău? Site-ul www.ccdbacau.ro
Prezentări în mass-media (articole în ziarele locale, anunţuri, emisiuni la TV, articole on-line, etc..)
Cercurile metodice
Şedinţele cu directorii
Prezentări în cadrul diferitelor programe de formare continuă
Altele, care
Your answer
8. Cum evaluați la general şi în particular caracteristicile noului site şi ale noii platforme de e-learning?
Usurinţa în navigare (usurinţa de a găsi informaţia dorită).
Actualizarea permanentă.
Designul
Calitatea graficii
Altele, care........
Your answer
9. La ce tipuri de activităţi organizate de CCD Bacău aţi participat în anul şcolar 2016 – 2017?
C. DATE PROFESIONALE ŞI PERSONALE: 1. Nivelul de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea:
Your answer
2. Mediul de care apaţine unitatea şcolară unde activaţi:
Your answer
3. Vechimea la catedră:
Your answer
4. Gradul didactic:
Your answer
VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service