4ra Convocatòria-Formulari per a estudiants UIB sol·licitant mobilitats amb el programa Erasmus+ Països Associats KA107-2017
Bòsnia i Hercegovina
DADES PERSONALS
Nom *
Cognom *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
NIE/NIF *
Nacionalitat *
Telèfon *
E-mail UIB *
E-mail addicional
DADES ACADÈMIQUES
Estudis (UIB)
Indiqueu a quins estudis de Grau, Màster o Doctorat estau matriculats a la UIB
Nivell d'estudis *
Nivell d'idioma (especificar idiomes i nivell) *
Participació prèvia a programes de mobilitat (indicar dates mobilitat i nom del programa) *
Situació de vulnerabilitat sòcio-econòmica o política *
DADES DE LA MOBILITAT
Universitat de destinació (primera opció) *
Universitat de destinació (segona opció) *
Nivell d'estudis que cursareu a destinació *
Dates previstes de la mobilitat (Inici) (2n semestre curs 2018-19) *
MM
/
DD
/
YYYY
Dates previstes de la mobilitat (finalització) *
MM
/
DD
/
YYYY
INFORMACIÓ
TERMINI PER SOL·LICITAR PLAÇA FINS 27 DE NOVEMBRE DE 2018 fins a les 23.59h.

Els interessats han d'emplenar la sol·licitud en línia i enviar per e-mail els documents obligatoris fins al 27/12/2018 a erasmusKA107@uib.es

ESTUDIANTS DE GRAU

Omplir el formulari de sol·licitud en línia.

Enviar per e-mail:
-Còpia completa del DNI/NIE o passaport.
-Extracte acadèmic en anglès.
-Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita, segons el MERC.
-Proposta de les assignatures (acord d'aprenentatge) que es cursaran a la universitat de destinació, amb el vist i plau d’ambdues institucions. Model document acord d'aprenentatge http://www.uib.cat/digitalAssets/460/460934_319398_contracte-destudis-previ-proposta_2.doc
-Document que acrediti la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant, si escau.


ESTUDIANTS DE MÀSTER

Omplir el formulari de sol·licitud en línia.

Enviar per e-mail:
-Còpia del títol de grau o de la matrícula al màster.
-Còpia completa del DNI/NIE o passaport.
-Extracte acadèmic en anglès.
-Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita, segons el MERC.
-Proposta de les assignatures (acord d'aprenentatge) que es cursaran a la universitat de destinació, amb el vist i plau d’ambdues institucions. Model document acord d'aprenentatge http://www.uib.cat/digitalAssets/460/460934_319398_contracte-destudis-previ-proposta_2.doc
-Document que acrediti la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant, si escau.


ESTUDIANTS DE DOCTORAT

Omplir el formulari de sol·licitud en línia.

Enviar per e-mail:
-Còpia del títol de màster o de la matrícula a un programa de doctorat.
-Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita, segons el MERC.
-Còpia completa del DNI/NIE o passaport.
-Proposta de pla de treball que es desenvoluparà a la universitat que es sol·liciti. Aquest document haurà de comptar amb el vist i plau d’ambdues institucions. Model document pla de treball http://www.uib.cat/digitalAssets/456/456619_work-pla_phd_outgoing_en.docx
-Breu CV en el que apareixeran els treballs de recerca i publicacions realitzades.
-Document que acrediti la situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant, si escau.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy