Събиране на добри практики на развиващите се бизнес модели на МСП от селските райони
Уважаеми представители на бизнеса в селските райони, обръщаме се към Вас с молба да попълните този въпросник, който ще бъде изпратен и до други Ваши колеги в страната и други страни в Европа. Целта на това проучване е подобряване на начините на работа на фирмите в селските райони чрез споделяне на добри практики от цяла Европа. Отговорите на всички въпроси ще отнемат не повече от 15 минути от Вашето време. Към всеки въпрос има пояснителен пример, който да Ви насочи ако срещнете затруднения в тълкуването на отговорите.

За всякакви въпроси свързани с анкетата, можете да се обръщате към:
1) Венелин Добрев, експерт международни проекти в Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора; 0876001840; office@szeda.eu
2) Д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор в Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора; 0879021999; rumyana@szeda.eu

*За нуждите на настоящия въпросник даваме определение на термините:
- Иновация - приложението на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики с цел печалба, базирайки се на (ново) пригалане на науката и/или теxниката.
- Бизнес модел – стратегия, която фирмата използва за поститане на поставените цели.
- Добри практики – действия, процеси, методи, които работят доказано добре и могат да бъдат пренесени успешно в подобни условия на друго място.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Име на фирмата/компанията: *
Your answer
Моля, посочете държавата, в която е регистрирана фирмата: *
Моля, посочете региона (общината), в която е регистрирана фирмата: *
Your answer
Моля, посочете града/селото, в което е регистрирана фирмата: *
Your answer
Моля, посочете каква е основната дейност на фирмата: *
Моля, посочете предлаганите от фирмата продукти/услуги: *
Your answer
Моля, посочете участващите лица в дейността на фирмата *
Your answer
Моля, посочете датата на създаване на фирмата: *
Your answer
ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ
Моля, посочете вида на иновацията *
Моля, определте вида на бизнес модела като част от цялостната бизнес стратегия: *
Required
Моля, определете иновативните елементи на бизнес модела: *
Required
Моля, опишете накратко приетия от вас бизнес модел: *
Your answer
РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Моля, посочете кои са основните ползи, постигнати от въвеждането на иновации в бизнес модела на операционно ниво? *
Required
Моля, коментирайте накратко степента на въздействие на избраните от вас категории: *
Your answer
Моля, посочете кои са основните ползи за регионалното развитие от въвеждането на иновации в бизнес модела във вашето предприятие? *
Required
Моля, коментирайте накратко степента на въздействие на избраните от вас категории: *
Your answer
Как бихте описали приетият бизнес модел? *
Кои са най-значимите функции на бизнес модела, които го правят приложим към МСП в други региони и страни? *
Required
Бизнес моделът разпознат ли е от външни структури като успешен (пример: национални конкурси за най-добър бизнес модел)? *
Ако отговорът е „Да”, моля посочете външните организации/власти:
Your answer
Допълнителна информация(уеб адреси, източници)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service