Анкетна карта за образователни медиатори
Уважаеми медиатори,
Моля да отделите малко време, за да попълните нашата анкетна карта. Тя е анонимна и за попълването й не се изисква никаква предварителна подготовка.Целта на анкетата е да подобрим Вашата работа.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!
1. Вие сте назначен като образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката през: *
2. Откъде научихте за работното място на длъжност „Образователен медиатор“, която заемате сега?
3. В каква образователна среда работите като медиатор? *
4. Знаете ли, че образователният медиатор е: *
5. Къде прекарвате най-често работния си ден? *
6. Медиаторът по проект „Подкрепа за успех“ се назначава от *
7. Медиаторът по проект „Подкрепа за успех“ се отчита само пред *
8. Защо според Вас в длъжностната характеристика за образователен медиатор е поставено изискването за познаване на културата и други характерни особености на общностите, с които той работи? *
9. Може ли всеки педагогически специалист от образователната институция в която работи образователния медиатор да му поставя задачи без знанието и разрешението на директора? *
10. Имате ли яснота за Вашите задължения по длъжностна характеристика? *
11. Защо мислите, че нямате яснота? (на този въпрос отговарят само тези, които са отговорили с „ не, нямам достатъчно яснота“ с посочване на избрания отговор) *
12. Имате ли проблеми при отчитането на собствената си работа? *
13. От какво естество са Вашите проблеми? (отговорят само тези, които са дали положителен отговор в предходния въпрос)
Clear selection
14. Ако някой Ви предложи специализирано обучение в какви направления желаете да е то? *
15. Знаете ли, че по време на Българското възраждане помощник-учители като вас са били големи имена в българската история и просвета като Райко Жинзифов, Васил Друмев, проф. Марин Дринов, проф. Стефан Бобчев, Иван Вазов, Христо Г. Данов и много други? *
16. Желаете ли и Вие да продължите своето образование след натрупването на известен опит и самочувствие като образователен медиатор? *
17. Каква е причината според Вас да не желаете да продължите образованието си? (отговарят само отговорилите с „не, смятам да си остана само образователен медиатор“ в предходния въпрос)
Clear selection
18. Съгласен/съгласна ли сте, че в наше време ромите се нуждаят най-вече от учители, които да произлизат от ромската общност? *
19. Защо сте съгласни с това твърдение? (отговарят само тези, които са изразили съгласие в 18 въпрос) *
20. Защо не сте съгласни с това твърдение?(отговарят само тези, които са изразили несъгласие в 18 въпрос) *
21. В каква образователна институция работите? *
22. Какво образование сте завършили? *
23. Вашата образователна институция се намира в: *
24. Вашият етнически прозход е: *
25. Вашата възраст е: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy