نظرسنجی نمایشگاه کتاب زاهدان 1397
1- تا کنون چند بار از نمایشگاههای کتاب استانی بازدید کرده اید؟ *
2- در بازدید امسال چند جلد کتاب خریداری کرده اید؟ *
3- از چه طریق از برپایی نمایشگاه مطلع شده اید؟ *
Required
4- در کدام زمینه مطالعاتی کتاب خریده اید؟ *
Required
5- مبلغ کتاب خریداری شده را از کدام طریق پرداخت کرده اید؟ *
6- مبلغ تخصیصی به بن کارت الکترونیکی امسال چگونه بوده است؟ *
7- رضایتمندی شما از مکان برگزاری نمایشگاه به چه میزان است؟ *
8- رضایتمندی شما از تاریخ برگزاری نمایشگاه به چه میزان است؟ *
9- رضایتمندی شما از ساعات برگزاری نمایشگاه به چه میزان است؟ *
10- رضایتمندی شما از دسترسی به کتابهای مورد نظر در این نمایشگاه چگونه است؟ *
11- برنامه های جنبی و سخنرانی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
12- نمایشگاه را از منظر جدید بودن کتابها چگونه ارزیابی می کنید؟ *
13- مدیریت برگزاری نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
14- کیفیت کتب عرضه شده در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
15- حضور ناشران معتبر را در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
16- نحوه برخورد مسئولان غرفه را در این نمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟ *
17- امکانات و تسهیلات رفاهی نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
18- عملکرد نهادهای اجرایی را در روند برگزاری نمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟ *
19- کارکرد دستگاههای کارتخوان را در نمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟ *
20- نحوه توزیع یارانه خرید کتاب چگونه ارزیابی می کنید؟ *
21- نحوه اطلاع رسانی در مورد برگزاری نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
22- وضعیت این نمایشگاه را در مقایسه با نمایشگاههای پیشین چگونه ارزیابی می کنید؟ *
مشخصات فردی *
سن *
وضعیت تاهل *
محل سکونت *
تحصیلات *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.