Kompetencje kluczowe - ankieta dla uczniów
Każda lekcja w szkole jest inna, postaraj się dopasować stwierdzenia charakteryzujące pracę nauczycieli każdego przedmiotu. Zaznacz, na jakich przedmiotach :
W której klasie jesteś? *
A. Nauczyciel zwraca uwagę na zasady pisowni *
Required
B. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawne posługiwanie się językiem polskim *
Required
C. Nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi *
Required
D. Nauczyciel zwraca uwagę na słowa obcojęzyczne, wyjaśnia ich znaczenie *
Required
E. Nauczyciel nawiązuje do historii i kultury *
Required
F. Nauczyciel zwraca uwagę na rozwój naukowo-techniczny *
Required
G. Nauczyciel zwraca uwagę na pomiary ( ile upłynęło lat, jaka odległość itp.) *
Required
H. Nauczyciel wykorzystuje różne programy i aplikacje *
Required
I. Nauczyciel uczula na zagrożenia płynące z sieci *
Required
J. Nauczyciel udziela uczniom informacji o poziomie ich wiedzy i umiejętności *
Required
K. Nauczyciel daje możliwość oceny własnych umiejętności *
Required
L. Nauczyciel stwarza warunki do pracy grupowej i indywidualnej *
Required
M. Nauczyciel motywuje i wspiera każdego ucznia *
Required
N. Nauczyciel nawiązuje do zasad i reguł obowiązujących w grupie , środowisku, społeczeństwie *
Required
O. Nauczyciel dba o poczucie tożsamości narodowej *
Required
P. Nauczyciel zachęca do zgłaszania własnych pomysłów *
Required
R. Nauczyciel nawiązuje do wydarzeń kulturalnych w regionie, kraju i na świecie *
Required
S. Nauczyciel zachęca do udziału w życiu kulturalnym *
Required
T. Nauczyciel rozwija kreatywność i wyobraźnię *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service