แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยวภูเก็ต
Phuket E Magazine โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ *
ที่อยู่สถานประกอบการ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล *
เว็บไซต์ *
Facebook
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว / ใบอนุญาตเปิดกิจการโรงแรม รร.1/ที่พัก หรืออื่นๆ *
อัพโหลดรูปใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว/ใบอนุญาตกิจการโรงแรม รร.1/ที่พัก หรืออื่นๆ *
Required
คำบรรยายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว *
รูปภาพประกอบ ทั้งรูปกิจกรรมและรูปสถานประกอบการ *
ภาพที่อนุญาติให้ใช้ได้จะเป็นสกุล .png / .jpg / .jpeg เท่านั้น และขนาดต้องไม่น้อยกว่า 1200 x 900 pixel (ratio scale 4:3) และสามารถส่งมาได้ไม่เกิน 10 ภาพ รวมขนาดไฟล์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 GB
Required
ระยะเวลา เริ่ม กิจกรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
ระยะเวลา สิ้นสุด กิจกรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of 365zocial dot com. - Terms of Service