แบบรายงานการนำนักเรียน แข่งขัน หรือ ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ระบบรายงานสำหรับคณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก
ชื่อ-สกุล (ครู) *
ให้ระบุคำนำหน้า ด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ครูระดับชั้น *
ประเภท *
ประเภท
รายการ *
ระบุชื่อรายการที่แข่งขัน หรือ ที่นำนักเรียนเข้าร่วม
รายชื่อนักเรียน *
ให้ระบุชื่อนักเรียนโดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 1.นายตัวอย่าง ตัวอย่าง ชั้น ม.4/1 (Enter เพื่อใส่ชื่อนักเรียนคนถัดไป)
ได้รับรางวัล
กรณีนำนักเรียนเข้าร่วมหรือ หากไม่ได้รับรางวัลให้ ระบุ ได้เข้าร่วม
จัดโดย
ระบุชื่อหน่วยงานที่จัด
สถานที่แข่งขัน
ขอบเขตหรือระดับการแข่งขัน
ทำการแข่งขันเมื่อ / ระบุเป็น (เดือน/วัน/ปี)
ระบุเป็น (เดือน/วัน/ปี)
MM
/
DD
/
YYYY
มีของรางวัลเป็น *
กรณีไม่ได้รับรางวัล ให้ระบุ ได้เข้าร่วม
รางวัลที่ได้รับจากข้อก่อนนี้ เก็บไว้ที่
ได้รับการบันทึกภาพจากงานประชาสัมพันธ์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy