-JAVNO PISMO MINISTRU ZA KULTURO-
Spoštovani gospod minister, prof. dr. Vasko Simoniti,

od marca, ko ste nastopili mandat, je področje kulture močno prizadela epidemija koronavirusa, dodatno pa ste ga prizadeli tudi z odločitvami na Ministrstvu za kulturo, ki ogrožajo živo kulturo, kulturno dediščino, strokovnost in avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov.

1. OGROŽANJE DELAVK IN DELAVCEV TER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V KULTURI
Zaradi zavlačevanja pri obravnavanju vlog za status samozaposlenih v kulturi ogrožate eksistenco številnih prekarnih delavk in delavcev v kulturi. Ti so v času epidemije že tako v težkem položaju in brez zagotovila prihodkov, zato bi kot kulturni minister morali skrbeti zanje nadvse zavzeto in odgovorno. Z neizplačevanjem pogodbenih obveznosti ter dolgotrajnimi postopki izdajanja pogodb ogrožate kulturno in umetniško produkcijo, delovanje in obstoj številnih kulturnih organizacij in spet posledično tudi eksistenco sodelujočih. V nizu škodljivih potez, ki ste jih sprejeli, je tudi poziv nevladnim organizacijam z Metelkove 6 k izselitvi. Gre za organizacije, ki zasedajo prostore na navedenem naslovu legalno in legitimno, ter delujejo v javnem interesu in pomembno prispevajo k slovenski kulturi, umetnosti, raziskovanju in izobraževanju. Številne v svojih prostorih skrbijo tudi za specializirane knjižnice in hranijo dragocene arhive, ki so pomemben del naše kulturne dediščine.

2. NEUPOŠTEVANJE STROKE IN STROKOVNOSTI
Zaradi sprememb, ki jih uvajate v Pravilnik o strokovnih komisijah Ministrstva za kulturo, zmanjšujete avtonomnost in strokovnost teh komisij ter s tem ogrožate vrhunskost in demokratičnost kulturne in umetniške produkcije. Nižanje števila članov komisij na 3–5 (s trenutnih 5–7), vključevanje predstavnikov ministrstva (do dva predstavnika ministrstva, kar v primeru 3-članske komisije pomeni večino glasov) ter oblikovanje komisij ne na osnovi javnega razpisa, pač pa na povabilo ministra, ne zagotavljajo učinkovitejšega in strokovnejšega dela komisij, temveč predvsem odpirajo možnosti za politične odločitve. Podobno lahko ugotavljamo ob nedavnih postopkih izbora direktorjev nacionalnih kulturnih institucij (MAO, MG, SEM, NMS). Z neupoštevanjem strokovnih kriterijev, delovnih referenc in s spremembami ustanovitvenih aktov nacionalnih kulturnih institucij, kar vse olajšuje kadrovanje politično sprejemljivejših kandidatov, ogrožate kakovostno in mednarodno vpeto delovanje številnim javnim zavodom ter povzročate naši državi resno ekonomsko in simbolno škodo.

3. NEODGOVORNO GOSPODARJENJE IN MUZEJ OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE
Z odločitvijo za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije, za kar je vlada v predlogu proračuna za leto 2022 prerazporedila sredstva v proračunu kulturnega resorja, ogrožate delovanje obstoječih kulturnih programov. Ustanavljanje Muzeja osamosvojitve Slovenije, ob tem da nekateri podobni muzeji, na primer Muzej novejše zgodovine Slovenije, že pokrivajo ta del zgodovine in da je kulturni resor v proračunu za 2022 že utrpel nižanje sredstev, razumemo kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in ne dejanja, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar od vas kot skrbnika kulturnega resorja pričakujemo.

Podpisani odločno nasprotujemo tovrstnemu delovanju, ki izvaja kulturi škodljive poteze ter ogroža same nosilce kulturne in umetniške dejavnosti – od samozaposlenih, prek nevladnih organizacij do javnih zavodov. Zato vas pozivamo, da prisluhnete strokovnjakom in zainteresirani javnosti ter začnete končno delovati dialoško, konstruktivno in v dobro področja, ki ga predstavljate in ste zanj odgovorni.

Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Landezine – društvo za promocijo krajinske arhitekture
Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU
SED – Slovensko etnološko društvo
Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Forum Ljubljana
Oddelek za antropologijo in kulturne študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
Društvo Asociacija
Oddelek za kulturologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
SUZD – Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
UGM – Umetnostna galerija Maribor
Fundacija Brumen
Skupnost muzejev Slovenije
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
ICOM Slovenija, Mednarodni muzejski svet
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
IPoP – Inštitut za politike prostora
Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Slovensko muzikološko društvo
ZKDS – Zveza kulturnih društev Slovenije
CONA – Zavod za procesiranje sodobne umetnosti
Združenje Aufhebung
KUD Anarhiv
Culturemaker, Zavod za razvoj in vodenje kulturnih projektov
Projekt Atol
DGKTS – Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
ZDUS – Združenje dramskih umetnikov Slovenije
Maska, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija
Društvo za sodobni ples Slovenije
Katedra za analitsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Filozofski inštitut, ZRC SAZU
AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani
Društvo Ljudmila
Ustanova Fundacija Sonda in GT22
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije
Moderna galerija, Ljubljana
DAL – Društvo arhitektov Ljubljana
Kulturno-umetniško društvo Moment
Glasbeno društvo Saksofonija
Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Ljubljana
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Društvo likovnih umetnikov Ljubljana
DSFTP – Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
Hiša! Društvo za ljudi in prostore
Visokošolski sindikat Slovenije
Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
DOS – Društvo oblikovalcev Slovenije
DUM društvo umetnikov
Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU
Slovensko mladinsko gledališče
Društvo za razvoj filmske kulture
Zavod Pekarna Magdalenske mreže
Zavod MARS Maribor
AVA – Akademija za vizualne umetnosti
Kunsthisterik – Društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije
Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU
Cirkulacija 2, Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti
Zavod Aksioma
Art kino mreža Slovenije
Društvo gledaliških režiserjev
Bajalka, zavod za založništvo in umetnost pripovedovanja, Maribor
Alternativna akademija, društvo za humano družbo
Carmina Slovenica
LOSI, društvo za organiziranje lokalnih aktivnosti
Društvo restavratorjev Slovenije
ADDK – Aktiv delavk in delavcev v kulturi
Ženski pevski zbor Kombinat
Društvo za razvoj humanistike
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani
Združenje filmskih snemalcev Slovenije
Društvo slovenskih režiserjev
Društvo Knjižna zadruga
Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
Zavod DIVJA MISEL (Vodnikova domačija, Knjižnica pod krošnjami, pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature)
BridA, zavod za sodobno umetnost
Katedra za novinarstvo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Katedra za medijske in komunikacijske študije, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Email address *
Ime in priimek *
Ustanova ali področje delovanja
Podpisnice in podpisniki:
1. izr. prof. dr. Beti Žerovc, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. red. prof. dr. Božidar Jezernik, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
3. Urška Jurman, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
4. asist. dr. Martina Malešič, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
5. red. prof. dr. Tine Germ, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
6. doc. dr. Rebeka Vidrih, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
7. doc. dr. Neža Čebron Lipovec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
8. izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, FHŠ UP
9. Mitja Šuštar, Glosa - Sindikat kulture in narave Slovenije
10. izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, UP FHŠ - Oddelek za antropologijo in kulturne študije
11. prof. mag. Tadej Glažar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
12. doc. dr. Gašper Cerkovnik, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
13. izr. prof. dr. Gregor Kovačič, UP Fakulteta za humanistične študije
14. red. prof. Karin Košak, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
15. red. prof. Žiga Kariž, Oddelek za slikarstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
16. Tibor Mihelič Syed, Slovensko mladinsko gledališče
17. Tomaž Brejc, umetnostna zgodovina, likovna kritika
18. doc. dr. Petja Grafenauer, ALUO, Univerza v Ljubljani
19. Betka Bizjak Kotnik, GD Saksofonija
20. dr. Jerneja Ferlež, etnologinja
21. Jaka Repič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
22. red. prof. Boštjan Botas Kenda, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
23. prof. Alen Ožbolt, Oddelek za kiparstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
24. Ivan Šprajc, ZRC SAZU
25. Rajko Muršič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
26. izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
27. dr. Cvetka Požar, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
28. prof. dr. Ernest Ženko, Oddelek za medijske študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
29. red. prof. Radovan Jenko, ALUO UL
30. Urša Černič, Filozofska fakulteta
31. Tina Ivnik, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
32. Anja Zorko, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
33. Pia Brezavšček, urednica revije Maska in www.neodvisni.art
34. prof. Jože Barši, Oddelek za kiparstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
35. Saša Nabergoj, Loški muzej Škofja Loka
36. izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU in Univerza v Ljubljani
37. Meta Štular - Kulturne in kreativne industrije ter kulturna dediščina
38. Urška Krivograd, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
39. prof. Marija Jenko, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
40. Mika Cimolini, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
41. Anka Štular, samostojna kulturna delavka – oblikovalka
42. prof. mag. Matjaž Drevenšek, Akademija za glasbo UL
43. doc. dr. Alenka Bartulović, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF, Univerza v Ljubljani
44. dr. Karmen Medica, Fakulteta za humanistiko, Koper
45. Matjaž Počivavšek, ALUO, oddelek za kiparstvo
46. Tanja Zorn Grželj, oblikovanje oblačil
47. Tomaž Furlan, Oddelek za kiparstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
48. izr. prof. Sašo Sedlaček, Akademija za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani
49. red. prof. dr. Maja Godina Golija, ZRC SAZU in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
50. Darko Golija, umetnik in red. prof. na Univerzi v Mariboru
51. Ana Svetel, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
52. Katarina Brešan, Goriški muzej
53. Liza Stančič, ZRC SAZU
54. doc. Petja Zorec, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, OTGO, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
55. izr. prof. mag. Ksenija Čerče, ALUO, Oddelek za slikarstvo
56. Špela Čonč, ZRC SAZU
57. prof. Duba Sambolec, umetnica & prof. vizualne umetnosti
58. Marko Juvan, Literarne vede, ZRC SAZU
59. David Kožuh, Goriški muzej
60. Kaja Brecelj, UL, FF, Oddelek za romanske jezike in književnosti
61. Vlado Kotnik, Oddelek za medijske študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
62. Andreja Hočevar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
63. prof. dr. Tanja Petrović, ZRC SAZU
64. Vito Hazler, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL
65. Sanja Cukut Krilić, ZRC SAZU
66. Janez Janša, Maska
67. Lidija Tavčar, muzejska svetnica v pokoju
68. Miran Mohar, doc. in prodekan na AVA Akademiji za vizualne umetnosti, Ljubljana
69. Boštjan Drinovec, ALUO, UL
70. Barbara Čeferin, Galerija Fotografija
71. dr. Ivanka Počkar, etnologinja, muzejska svetnica v pokoju
72. Maja Vardjan, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
73. Iztok Skok, oblikovanje
74. Iza Skok, samostojna kulturna delavka, filmska režiserka in plesalka
75. Zmago Lenárdič, ALUO, Oddelek za slikarstvo
76. izr. prof. dr. Petra Čeferin, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
77. Tomo Stanič, Akademija za likovno umetnost, UL
78. Robert Černelč, Oddelek za slikarstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
79. Rok Vevar, samozaposlen na področju kulture
80. Andraž Jež, Literarne vede, ZRC SAZU
81. Lucija Mandić, ZRC SAZU
82. Amelia Kraigher, Založba /*cf. - Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost
83. Tomaž Grom, Zavod Sploh
84. Vesna Tripković, Pionirski dom Center za kulturo mladih
85. Primož Petkovšek, samostojni kulturni delavec
86. Boris Beja, samozaposlen v kulturi, Pionirski dom
87. Bojan Ažman, založništvo
88. Sarah Lunaček, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, UL
89. Bojan Gorenec, slikar
90. Manca Račič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
91. Urška Comino, samozaposlena v kulturi
92. doc. dr. Jernej Habjan, Univerza Princeton in ZRC SAZU
93. prof. dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja
94. Uršula Berlot Pompe, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
95. dr. Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino
96. Sebastijan Horvat, Oddelek za gledališče, AGRFT, UL
97. Bojan Baskar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
98. dr. Tadej Praprotnik, Oddelek za medijske študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
99. Marcela Okretič, samozaposlena v kulturi
100. dr. Mojca Šorli, ZRC SAZU in Univerza v Ljubljani
101. Tina Malič, Slovensko mladinsko gledališče
102. Inge Pangos, samozaposlena v kulturi
103. Veronika Zavratnik, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Unniverza v Ljubljani
104. Miha Kelemina, samozaposlen v kulturi
105. Tjaša Pogačar Podgornik, samozaposlena v kulturi, Šum revija za kritiko sodobne umetnosti
106. Anamari Hrup, Društvo Zavetišče za zavržene rastline
107. dr. Miloš Kosec, samozaposleni na področju kulture
108. Jasmina Cibic, umetnica
109. Andrej Savski, slikar, skupina IRWIN
110. Luka Skansi, arhitekturni zgodovinar, Politecnico di Milano
111. Ana Vipotnik
112. Hana Čeferin, Galerija Fotografija
113. Urška Suhadolc, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
114. doc. dr. Nika Grabar, Fakulteta za arhitekturo
115. Tim Mavrič, InnoRenew CoE
116. Barbara Skubic, dramaturginja in prevajalka
117. doc. dr. Asta Vrečko, umetnostna zgodovinarka
118. prof. dr. Aleš Vodopivec, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
119. Suzana Tratnik, samozaposlena v kulturi
120. dr. Kaja Kraner, samozaposlena v kulturi
121. dr. Božidar Flajšman, Filozofska fakulteta
122. Boris Vezjak, filozofija
123. Jasna Samarin, samostojna ustvarjalka na področju kulture, slikarka
124. zasl. prof. dr. Stane Pejovnik, upokojenec
125. Maja Antončič, kustosinja
126. Miha Kozorog, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
127. doc. dr. Katarina Mohar, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta; FF UM, Oddelek za umetnostno zgodovino
128. Natasa Zavolovsek, Zavod Exodos Ljubljana
129. Boštjan Kravanja, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
130. doc. dr. Anabelle Križnar, Oddelek za umetnostno zgodovino, FIlozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
131. Teja Jalovec, samozaposlena v kulturi
132. Jana Prepeluh, samozaposlena
133. Remzo Skenderović, publicist, sodni prevajalec
134. Franco Juri
135. Jana Putrle Srdić
136. Rado Riha, Filozofija, ZRC SAZU, Filozofski inštitut
137. dr. Alenka Spacal, samozaposlena v kulturi
138. Nina Rojc, samozaposlena v kulturi
139. red. prof. dr. Matej Klemenčič, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
140. Tina Mahkota, samozaposlena v kulturi, prevajalka
141. zasl. red. prof. ddr. Nataša Golob, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
142. Barbara Bogataj
143. Rok Stergar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
144. dr. Marijan Dović, ZRC SAZU
145. Blaž Babnik Romaniuk, arhitekt in umetnostni zgodovinar
146. Eva Jera Hanžek, samozaposlena v kulturi
147. Miha Štrukelj, samozaposlen v kulturi
148. Darja Horvatič, prevajalka
149. Mateja Hočevar
150. Tatjana Zajc, media
151. Urban Logar
152. Breda Kolar Sluga, Umetnostna galerija Maribor, direktorica
153. Mojca Senegačnik, akademska slikarka
154. Danijela Grgić, samostojna kulturna delavka, oblikovalka
155. Tjaša Stanić Gjorgjievska, AnKlaB- društvo za kulturno kontaminacijo
156. Lenka Đorojević
157. Janez Zalaznik, slikar in fotograf
158. dr. Andreja Vezovnik, Fakulteta za družbene vede, katedra za Medijske in komunikacijske študije
159. Mateja Slovenc, ZRC SAZU
160. Barbara Borčić, umetnostna kritika in kuratorske prakse
161. Sarah Vuk Brajko
162. Nina Pivk
163. Tina Volarič, samozaposlena v kulturi, ilustratorka
164. Dušan Kirbiš, umetnik
165. izr. prof. Dejan Prešiček, profesor saksofona na Akademiji za glasbo v Ljubljani
166. Sinja Čož, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
167. Danijela Zajc, samozaposlena v kulturi
168. Urška Boljkovac, fotografinja
169. Bor Ravbar, Glas Kulturi in Mladinska aktivistična organizacija Ljubljana
170. Katja Martinčič, arhitektka
171. Blaž Brumen, Društvo ŠKUC
172. dr. Boštjan Narat Meden, samozaposlen v kulturi
173. Zvonko Čoh, samostojen ustvarjalec na področju kulture
174. doc. Emina Djukić, Oddelek za vizualne komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
175. dr. Tina Šuštaršič, Mestni muzej Litija
176. Simon Kardum, Kino Šiška
177. Alenka Pirman, samozaposlena v kulturi
178. Luka Juri, Pokrajinski muzej Koper
179. Vladimir Peruničič, Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
180. Barbara Poček, Društvo Gledališče Glej
181. Mateja Ficko, samozaposlena v kulturi, pedagoginja in pevka
182. Majča Korošaj, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
183. Irena Woelle, oblikovalka vizualnih komunikacij
184. Denis Miklavčič, RTV Slovenija
185. Matjaž Brulc, samozaposlen v kulturi
186. doc. mag. Mitja Ficko, samozaposlen v kulturi, slikar
187. Lučka Gomsi, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Ljubljana
188. Teja Klobčar, glasbena urednica
189. Tevž Logar, neodvisni kustos
190. Kristina Rozman, Kulturno umetniško društvo Ponor
191. Rosa Lux, samozaposlena v kulturi, producentka
192. Zala Opara, producentka
193. Tanja Gobec, Društvo SKRINJA
194. doc. dr. Kaja Širok, Muzej novejše zgodovine Slovenije; Filozofska fakulteta UL
195. Tomaž Ribnikar
196. Simon Gmajner, producent intermedijske umetnosti
197. Duška Žitko, Pomorski muzej Piran
198. Roman Kuhar, UL FF
199. Edita Čerče, plesalka, plesna pedagoginja in koreografinja
200. Snježana Vračar Mihelač
201. dr. Aleksandra Berberih-Slana, muzejska svetovalka, Muzej narodne osvoboditve Maribor
202. Marko Fonović
203. Adela Železnik, kustosinja v Moderni galeriji
204. Arjan Pregl
205. Tina Dobnik, Maska Ljubljana
206. Alenka Švab, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
207. Iztok Sitar, stripovski avtor, kritik in teoretik
208. Vasja Nagy, samozaposlen na področju kulture
209. Anja Golec, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
210. Sara Bajec, umetnost
211. Anton Kovačič
212. Janez Butara, Društvo SRP
213. Jaša Bužinel
214. Meta Grgurevič, vizualna umetnica
215. Mitja Lovše
216. Tamara Vodopivec, umetnostna zgodovinarka
217. Ida Hiršenfelder, Moderna galerija
218. Barbara Ciuha, oblikovalka in ilustratorka
219. Neža Vilhelm, samozaposlena v kulturi, prevajalka
220. Sabina Povšič, Moderna galerija
221. Robert Lozar, slikar
222. Damjana Brumec, Likovna šola Umbra
223. Bogi Pretnar Kozinc, novinarstvo in publicistika
224. Jožko Beguš
225. Andraž Jerič, filmski producent, Filmsko društvo Temporama
226. doc. dr. Lev Centrih, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
227. Igor Sterle
228. Jan Malec, Muzej narodne osvoboditve Maribor
229. Zdenko Matoz, novinar kulture
230. Danijela Čeh
231. Darja Vuga, samozaposlena v kulturi, oblikovalka vidnih sporočil
232. Donovan Pavlinec, umetnostni zgodovinar
233. Uroš Dokl, Muzej Narodne osvoboditve Maribor
234. Matjaž Vodeb, mladinski delavec
235. Alina Carli, Založništvo tržaškega tiska
236. Alenka Hladnik, šolstvo, filozofija
237. Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor
238. Sanela Jahić, samozaposlena v kulturi
239. Tadeja Mraz Novak, Slovensko društvo Carla Orffa
240. Ambrož Bajec-Lapajne, samozaposlen akademski glasbenik
241. Zdenka Badovinac, Moderna galerija, Ljubljana
242. Vojko Vešligaj, glasbenik, prof. glasbe
243. dr. Martina Vovk, kustosinja, Moderna galerija
244. Lukas Miheljak, samozaposlen v kulturi
245. Suzana Brborovic, slikarka
246. Uroš Lehner, samozaposlen na področju kulture, oblikovalec
247. Jaša Mrevlje-Pollak
248. mag. Ana Čigon, samozaposlena v kulturi
249. Svetlana Jakimovska Rodić
250. Simona Tripkovič, Muzejska svetovalka, Muzej narodne osvoboditve Maribor
251. dr. Katja Zakrajšek, samozaposlena v kulturi
252. Tina Konec, samozaposlena v kulturi
253. Aleksander Čermelj Ljušić, študent kulturologije
254. dr. Igor Presl, Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran
255. Ivo Žbogar, ljubitelj
256. Miroslav Šibilja
257. Vesna Godler, samozaposlena v kulturi
258. Janja Stojnšek
259. Večko Petrič, kultura
260. Sanja Rejc, radijska napovedovalka
261. Joseph Nzobandora
262. prof. Marjan Gumilar, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
263. Lucija Cvjetković, Moderna galerija
264. Marko Kapus
265. Ajda Purger
266. Jasna Čebron, UP, slovenistka
267. Lojze Podobnik, SRP in KPD Komunist
268. Eduard Čehovin, vedno v opoziciji
269. Ljudmila Bezlaj Krevel, muzejska svetnica v pokoju
270. Vesna Bukovec, samozaposlena v kulturi
271. Tina Palaić, Slovenski etnografski muzej
272. Manica K. Musil
273. Dražen Perić
274. Irma Gnezda
275. Jernej Kosi, FF UL
276. Darko Štrajn, Filozofija, edukacijske vede, filmske študije
277. Marjetka Berlič, šolstvo
278. Kristijan Tkalec, samozaposlen v kulturi, pedagog
279. Desanka Tavčar, knjižničarstvo
280. Maja Justin Jerman, Gimnazija Jurija Vege
281. Anne Elisabeth Tassel, Filmsko društvo Temporama
282. Maja Ropret, samozaposlena v kulturi, prevajalka
283. dr. Bojana Piškur, Moderna galerija
284. Maja Hodošček, vizualna umetnost
285. Alenka Železnik
286. mag. Barbara Kalan, Gorenjski muzej
287. Sara Šabec, samozaposlena v kulturi
288. Miloš Ivančič, upokojeni novinar, književnik
289. Marjan Rozman
290. Eva Koprivšek Petkovšek, mag. akad. glas. Violistka
291. Alenka Meden
292. Irena Weber, Katedra za kulturni turizem UP FTŠ Turistica
293. Vladimir Petković, MIKK Murska Sobota
294. Miro Peternelj, ljubitelj umetnosti in kulture
295. Milan Pajk, fotograf
296. Majda Gregoric, kiparka, samozaposlena v kulturi
297. Igor Bajec
298. Helena Rožman, muzejska svetovalka
299. Marjana Pahor, DSLU
300. Diana Koloini, dramaturginja
301. Nataša Kovšca, samozaposlena v kulturi
302. Matej Stupica, umetnik, samozaposlen v kulturi
303. Dejan Batoćanin
304. Sandra Sajovic, kuratorka
305. Aljoša Dobovišek, SNG Drama Ljubljana
306. Damjan Kozole, režiser
307. Draga Potočnjak, igralka in pisateljica
308. Urška Kos, režiserka in 1. asistentka režiserka
309. Tomaž Zwitter, astrofizik
310. izr. prof. dr. Peter Purg, Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici, Novi mediji
311. Saša Jerele, samozaposlena v kulturi, književna prevajalka
312. Martina Vuga, ALUO UL
313. Klemen Ramovš, Ars Ramovš / Seviqc Brežice
314. prof. dr. Aleksander Skaza, literarni zgodovinar – rusist, upokojeni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
315. izr. prof. dr. Andrej Blatnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
316. red. prof. Bojana Kunst, Inštitut za gledališke znanosti, Justus Liebig univerza, Giessen
317. Tatjana Hojnik, vizualna umetnost
318. mag. Alenka Pirjevec, lutkovna ustvarjalka
319. Niko Toš, sociolog, zaslužni profesor FDV UL
320. Eva Ferlan, samozaposlena v kulturi
321. Mateja Medvedič, scenografinja
322. Rene Rusjan, sodobna umetnost
323. mag. Bratko Bibič, samozaposlen v kulturi, skladatelj & instrumentalist
324. Samo Lapajne, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
325. Alenka Bajec, upokojenka
326. Alja Kramar, glasbena urednica
327. doc. dr. Mojca Puncer, samozaposlena v kulturi
328. Jurij Pavič, upokojenec, strojnik
329. doc. dr. Jana Kenda, Oddelek za romanske jezike in književnosti, UL FF
330. Roman Čičmirko
331. Ulla Žibert, umetnica
332. Boštjan Potokar, sodobna umetnost
333. Nina Kozinc
334. Neža Jurman, samozaposlena v kulturi
335. Jagoda Tovirac, gledališče
336. Matevž Čelik, Trajekt, zavod za prostorsko kulturo
337. Filip Simoniti
338. doc. dr. Boštjan Bugarič, senior Editor, Architectuul
339. Metka Mencin, UL, FDV
340. Ana Klos, upokojena profesorica, ljubiteljica kulture in umetnosti
341. Branko Gerlič
342. Zaš Brezar, Landezine - Landscape Architecture Platform
343. Bojan Plauštajner, upokojenec
344. Katjuša Kranjc, arhitektka, oblikovalka
345. Juš Premrov, režiser in scenarist, Filmsko društvo Temporama
346. Samanta Kobal, samozaposlena v kulturi, dramaturginja
347. Andreja Urbančič
348. Gordana Pugelj
349. Marija Javornik
350. Vesna Vidmar, samozaposlena v kulturi, oblikovalka
351. Dejan Lapanja, instrumentalist
352. Nataša Grum
353. Roman Kukovič, pisatelj
354. Tjaša Frumen, samozaposlena v kulturi
355. Marija Prelog
356. Rok Kravanja, samozaposlen v kuturi
357. Mitja Klopčar, programer
358. Polonca Valentinčič, kostumograf
359. Rudi Rizman, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
360. Nataša Prosenc Stearns, vizualna umetnica in režiserka
361. Tine Lampret, oblikovanje
362. Miha Šubic, samozaposlen v kulturi
363. Kaja Čop, KAOS - kreativne komunikacije s.p.
364. Žiga Kreševič, arhitekt
365. Božo Repe, zgodovinar
366. Gregor Ilaš, Slovenski etnografski muzej
367. Katja Florjanc
368. Samo Vadnov
369. mag. Bojana Cvahte
370. Bojana Samarin, upokojena profesorica, ljubiteljica kulture
371. Ivan Mitevski
372. Živa Logar
373. Alma Rogina, Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje
374. Tomaž Pavlin, UL Fakulteta za šport (zgodovina in dediščina športa)
375. Mojca Žalik, domača in umetnostna obrt – lončarstvo
376. dr. Marjan Špegel, pevski zbori
377. Violeta Tomič, PS Levica, Predsednica odbora za kulturo v DZ
378. Milan Erič, ALUO
379. Maja Fonda Cirman
380. Mojca Sovdat, cirkuška pedagogika
381. Pia Krampl, študentka Filozofske fakultete UL (etn. in kult. antr. ter franc.)
382. Andrea Bojić, umetnostna zgodovinarka
383. Tanja Cebek
384. Nerina Kocjancic
385. Petra Hazabent, Društvo Nagib
386. Urška Lenar, etnologinja in kulturna antropologinja
387. Katja Brezovnik, umetnostna zgodovinarka
388. Alenka Klemenc, umetnostna zgodovinarka v pokoju
389. Suzana Koncut, prevajalka, samozaposlena v kulturi
390. Primož Bezjak, uprizoritvene umetnosti
391. Majda Peklaj
392. Jurij Kalan, slikar
393. Anton Mravljak
394. Mojca Ogrizek Drinovec, učiteljica likovne umetnosti
395. Nataša Grom, prevajalka
396. Marko Zupančič
397. Matjaž Karlovčec, glasbenik, antropolog, pomočnik vzgojiteljice v vrtcu
398. Sanja Grcić, Soto - Društvo za sodobno slovensko oblikovanje tekstilij in oblačil
399. Maja Hakl Saje, Služba za premično dediščino in muzeje, NMS
400. Simon Tanšek, direktor fotografije
401. Jaka Železnikar, MA
402. Helena Angelski, profesorica likovne umetnosti
403. Damijan Kracina, kipar
404. Neli Berger
405. Franko Pleško, Društvo ljubiteljev starin in umetnin artificium Slovenija
406. Mito Gegič, slikar
407. Marjanca Kočevar, pesnica, urednica
408. Peter Rondaij
409. Irma Langus Hribar, Narodni muzej Slovenije
410. Vlasta Svetina univ. dipl. ing. arh., arhitektura, restavratorstvo
411. Nina Ukmar, Kosovelov dom Sežana
412. Daša Ložar, NVO
413. Martina Fukuhara Štirn, MK RS samozaposlena umetnica in psihologinja
414. Vito Rome
415. dr. Valerija Korošec, sociologinja, socialna politika
416. Maruša Jakše, Oddelek za kulturologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
417. Barbara Peroci
418. Sara Hribar, hči Ksenje Hribar
419. Stanka Gačnik, kustodinja, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
420. Lea Menard, samozaposlena v kulturi, igralka, lutkarica in plesna pedagoginja
421. Ana Zavrtanik Ugrin
422. Misa Gams, samozaposlena v kulturi, performerka in recenzentka
423. Špela Lutman, Galerija TIR, Mostovna
424. Anja Podreka, dipl. prof. lik. umet. (osnovna šola)
425. Sven Horvat, dipl. inž. medijske produkcije, glasbenik in producent
426. Rok Bogataj, vizualna umetnost
427. Damjana Černe, igralka
428. Damijan Čeh, samostostojni podjetnik
429. Tanja Matko
430. Igor Šinkovec, ilustracija in animacija
431. Tanja Komadina
432. Brigita Marko, glas, poezija, (vz)gib
433. Alenka Veler, urednica
434. Tomaž Marušič
435. Nina Mertik, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
436. Miloš Srdić, Združenje filmskih snemalcev Slovenije
437. Aleš Suša
438. Igor Nekrep
439. Vito Weis, igralec
440. Tea Jarc
441. Nina Pertot Weis
442. Miha Kosovel, urednik
443. Zoran Fijavž
444. Zuhra Horvat, bibliotekarka
445. Kartini Djalil, Društvo Makadam
446. Sara Božanić, Inštitut za transmedijski dizajn
447. Andrej Ilc, Založba Mladinska knjiga
448. Ana Zavadlav
449. Lidija Brezavšček, EGSŠ Radovljica, prof. švz, urednica na portalu pesem.si
450. Nina Valič
451. Zoja Lešnik, filozofija
452. Maruša Mugerli Lavrenčič, prevajalka
453. Diego Loredan
454. Iztok Lužar, LGL
455. Tadeja Bizjak, samozaposlena v kulturi
456. Matevž Kutnar
457. Maja Brezovar
458. Jelena Čivčić, arhitektura
459. Leonida Umnik
460. Nadja Kovačič, kustosinja, Pokrajinski muzej Kočevje
461. Tomaž Šantl, samozaposlen v kulturi
462. Martina Dervarič
463. Mihaela Ciuha, intermedijska umetnica
464. Peter Fettich, Zavod Artard
465. Darja Srebnik, samozaposlena na področju kulture
466. Karmen Tomažič, PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor
467. Nevenka Šivavec, Mednarodni grafični likovni center
468. Alojz Gradišek, Upokojenec RTV SLOVENIJA
469. Tijana Zinajić, gledališka režiserka
470. Matjaž Valher, upokojenec
471. Milovan Valič, slikar, un. dipl. prof. likovne umetnosti, član Društva slovenskih likovnih umetnikov
472. Marina Dagarin, Amatersko gledališče KUD Zalog
473. Viva Videnović, filmska producentka, URGH!
474. Boštjan Lipovšek, Akademija za glasbo
475. Sanja Fidler, Protestival
476. Brane Solce, Protestival
477. Ana Maraž, samozaposlena v kulturi
478. Alenka Zavadlav
479. Patrik Dvorščak, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
480. Tamara Bračič Vidmar, Bunker, Ljubljana
481. Iva Tratnik, umetnica, samozaposlena v kulturi
482. Blaž Valič, diplomirani dramski igralec
483. Tomi Jenčič, farmacija
484. Peter Avbar, profesor slovenščine
485. Andrej Hiti Ožinger, književni in podnaslovni prevajalec
486. Zala Križ
487. Jan Babnik, Membrana, zavod za raziskovalno, izobraževalno in kulturno dejavnostJanez Moder, samozaposleni v kulturi
488. Maja Lačen Škrbič, MIKK Murska Sobota
489. Teja Pahor Moder
490. Pavla Jarc, umetnostna zgodovinarka
491. Polona Lovšin, ilustratorka
492. Miha Kovač, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska Fakulteta UL
493. Božo Pavčič, Slovenec
494. Zdenka Gajser, pravljičarka
495. Miha Hančič, samozaposleni v kulturi
496. Jana Jevtovic, samozaposlena v kulturi
497. Vanda Kaplja
498. Nataša Knehtl
499. Katarina Farič, samozaposlena v kulturi, oblikovalka in kostumografinja
500. Jadranka Veljic
501. Igor Pediček, producent
502. Dejan Koban
503. Nicoleta Nour
504. Eva Stražar, dramska igralka, absolventka na AGRFT
505. Barbara Veble, podpornica kulture
506. Ana Urbanc, igralka, SNG Drama Maribor
507. Gašper Antauer, scenarist, Filmsko društvo Temporama
508. Meta Trampuš
509. dr. Petra Kavrečič, UP FHŠ
510. Gašper Gantar, samozaposlen, glasbenik
511. Sara Turk, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta
512. Rada Travner, zasebnik
513. Nevenka Koprivšek, Bunker, Ljubljana
514. Uroš Prah, književnik
515. Domen Ograjenšek, kritik in kurator
516. v.pogačar, upokoj.
517. Vesna Savić
518. Bojana Žohar
519. Alenka Sottler, Skupina skozi oči prekariata
520. Matjaž Stopar
521. Katarina Juvančič, ustvarjalka
522. Anton Bezenšek
523. Miha Majea, akademski slikar
524. Sonja Prosenc, filmska režiserka
525. Sinja Ožbolt, koreografinja, plesna pedagoginja
526. Veronika Zakonjšek, samozaposlena v kulturi
527. Simona Semenič
528. Tina Javornik
529. Špela Kuclar, RTV Slovenija
530. Sabina Đogić, filmska snemalka
531. Milena Kosec, Državica Ptičjestrašilna
532. Katarina Fras
533. Irena Cerar, Pravljične poti, umetniško ustvarjanje
534. Jerca Jerič, filmska producentka, Filmsko društvo Temporama
535. Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
536. Eva Marija Fras, ALUO, ohranjanje kulturne dediščine
537. Andrej Dobnik, podpornik
538. Metka Damjan, samozaposlena v kulturi, gledališka lektorica
539. Danijel Hočevar, filmski producent
540. mag. Nataša Detič, direktorica Založbe Ocean
541. Nada Strnad, SNG Maribor
542. Lev Predan Kowarski, direktor fotografije
543. Suzi Bricelj, ALUO, Ilustracija
544. Josip Globevnik, matematik, profesor v pokoju, Fakulteta za matematiko in fiziko UL
545. Ana Cerjak
546. Alja Ferjan, ustvarjalka, plesalka
547. Luka Bokšan, igralec
548. Polona Prosen, performerka; Gledališče Ane Monro
549. Neza Zinajic, scenografka in instrumentalistka, samozaposlena v kulturi
550. Miha Nemec, uprizoritvena umetnost
551. Tina Popovič, DIVJA MISEL (Vodnikova domačija, Knjižnica pod krošnjami, pisarna Unescovega mesta literature)
552. Petra Prosen, prof. likovne umetnosti
553. Sašo Štih, direktor fotografije
554. Domen Martinčič, režiser, samozaposleni v kulturi
555. Vid Hajnšek
556. Janez Stucin, direktor fotografije
557. Maja Kovačič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
558. Darko Herič, samozaposlen v kulturi, direktor fotografije
559. Savina Zwitter, Bralno društvo Slovenije
560. Boris Petkovič, filmski režiser
561. Pia Prezelj, pisateljica, publicistka, prevajalka
562. Ana Trebše, režiserka
563. Leja Jurišić
564. Manca Perko, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
565. Maša Brandstatter, samostojna kulturna delavka, scenografinja
566. Dušan Bavdek, UL Akademija za glasbo
567. Aja Zupanec, samozaposlena v kulturi - plesalka, koreografinja, pedagoginja
568. Gaja Mežnarić Osole, samozaposlena v kulturi, oblikovalka
569. Nina Ostan, prof. umetnostne zgodovine
570. Lea Onufrija
571. Mojca Cerjak, samozaposlena v kulturi - ilustratorka on grafična oblikovalka
572. Vladimir Vidmar, kustos
573. Mitja Ličen, filmski snemalec
574. Janja Majcen, slovenistka, ljubiteljica umetnosti
575. Marjuta Slamič, igralka
576. Zala Peršin, u.d.i.a. (Arhitektura)
577. Božena Ambrozius, Civilno gibanje Skupaj
578. Nataša Keser, igralka; samozaposlena v kulturi
579. Ivo Ercegović, upokojenec
580. Manja Kurbus, gospodarstvo
581. Inja Zalta
582. Varja Močnik, filmska delavka
583. Marko Brdar, direktor fotografije
584. Maja Novak, prevajalka
585. Barbara Sorčič, oblikovalka, manekenka, igralka
586. Hana Ostan Ožbolt, samozaposlena v kulturi
587. Dario Seraval
588. Damjana Pečnik, nepremična kulturna dediščina
589. Sanja Pregl
590. Jošt Jesenovec, samozaposlen v kulturi
591. Rado Likon, direktor fotografije - ZFS - ZDRUŽENJE FILMSKIH SNEMALCEV SLOVENIJE
592. Tina Vrbnjak, igralka
593. Miha Tozon, direktor fotografije, ZFS (združenje filmskih snemalcev Slovenije)
594. Ema Radovan
595. Zvonka Makuc, kostumografinja
596. Gojmir Lešnjak Gojc, igralec, glasbenik in režiser na svobodi
597. Maja Bavdaž Gross, samostojna kulturna ustvarjalka
598. Helena Thilakarathna Velikanje, srednješolska knjižničarka
599. Zora Stančič, vizualna umetnost
600. Simona Hamer, samozaposlena v kulturi
601. Janez Marolt, fotografija
602. Radovan Čok, direktor fotografije
603. Zdenko Kodelja
604. Mihaela Trupi, vodja projektov/kulturnih dogodkov
605. Ksenija Guzej
606. Maja Kastelic, samozaposlena v kulturi, ilustratorka
607. Blaž Kosovel, samozaposlen v kulturi – urednik
608. Gala Alica Ostan Ožbolt, vizualna umetnost
609. Erik Majaron, prevajalec
610. Lili Anamarija No, LILIOM s. p., umetniško ustvarjanje
611. Hannah Koselj Marušič, vizualna umetnost
612. Dimitrij Gobec, glasbeni urednik
613. Polona Hanžek Novak, umetnostna zgodovina
614. Barbara Kapelj, scenografinja, samozaposlena v kulturi
615. Lara Valič
616. Meta Krese
617. Nada Ravter, upok. novinarka
618. Herman Škrinjar, upokojenec, udiel
619. Gorazd Jernejc, industrija
620. Maša Dolanc, Jezikovna zadruga Soglasnik
621. Polonca Lovšin, umetnica, samozaposlena v kulturi
622. Barbara Dobrila, učiteljica
623. Roman Uranjek, NSK
624. Darko Sintič, direktor fotografije
625. dr. Bojan Pahor
626. Helena Tahir, sz v kulturi
627. Iris Sedmak
628. Matjaž Farič, samozaposlen na področju kulture
629. Petra Potočnik
630. Lucija Ostan Vejrup, AGRFT
631. dr. Tanja Hohnec, konservatorska svetnica
632. Simon Gosnik, direktor fotografije, ZFS
633. Silva Gomzi, prevajalka, profesorica, upokojenka
634. Miha Rudolf, samozposleni v kulturi
635. Barbara Drmota, Kostumografija in oblikovanje s.p.
636. Inti Šraj, igralka
637. Breda Mihelič
638. Suzana Stančič, samozaposlena v kulturi, prevajalka
639. Dušan Moravec, scenarist, režiser
640. Primož Pirnat, igralec
641. Darko Štante, režiser in scenarist
642. Mateja Pucko, igralka, SNG Drama Maribor
643. Timon Šturbej, igralec
644. Rastko Močnik, sociolog
645. Borja Močnik, didžej in glasbeni kritik
646. Vincenc Moderndorfer
647. Saša Petrič
648. Pia Mikolič
649. Franček Drenovec, upokojenec
650. Tanja Borozan, prevajalka
651. doc. dr. Agata Šega, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
652. Luana Malec, Glavna urednica portala Dobreknjige.si in vodja službe za izvajanje območnih nalog Knjižnice Koper
653. Tjaša Mislej, dramatičarka in dramaturgija
654. Ratko Stojiljković
655. izr. prof. dr. Peter Simonič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
656. Jurij Torkar, samozaposlen v kulturi
657. Nataša Berk, mag. art, Mini galerija 0,04m³ in [0,02m³]
658. Matjaž Mulej (st), upokojenec, zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij
659. mag. Goran Medjugorac, samozaposlen, slikar
660. Marco Juratovec, scenograf
661. Katarina Zalar, samozaposlena v kulturi - kostumografinja in scenografinja
662. Bojana Zevnik, društvo KD Pevci zvoka
663. red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut, Ljubljana
664. Katja Hrobat, kostumografinja
665. Dušan Mandić, IRWIN
666. Diana Pungeršič, samozaposlena v kulturi
667. Lucija Grm, samozaposena v kulturi, igralka in moderatorka
668. Matija Šturm, Društvo slovenskega animiranega filma
669. Lidija Saric
670. Aleš Gaber
671. Slavko Pregl, pisatelj
672. Borut Srečkovič
673. Luka Mesec, Levica
674. Darko Šfiligoj, upokojenec
675. Miha Zadnikar, koncertni organizator, radijski delavec, publicist
676. Andreja Zelinka
677. dr. Tomislav Vignjević, umetnostni zgodovinar in kritik
678. dr. Simona Menoni Muršič, ZVKDS, konservatorka
679. Nataša Tovirac, samozaposlena v kulturi
680. Anja Medved, režiserka, Zavod Kinokašča
681. Kolja Saksida, ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo
682. Jože Jereb, vodja gradnje, rekviziter
683. Igor Maroševič, upokojeni glasbenik
684. prof. Elena Fajt, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
685. Urša Kanjir, ZRC SAZU
686. Mojca Urek
687. Varja Štrajn, filozofinja in prevajalka
688. Ana Žerjal, univ. dipl. kiparka
689. Mateja Dimnik
690. Stanko Štrajn, pravnik
691. Mojca Smerdu
692. Jasenka Lojović
693. Tomaž Sajovic, urednik
694. Ranko Novak, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
695. Romana Kačič, ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran
696. Jan Podbrežnik, Radio MARŠ
697. Qëndresë Deda
698. Manica Lipec, prevajalka, prevajanje in poučevanje, angleščina, francoščina
699. Aliaksandra Ihnatovich, filmska vzgoja
700. Irena Čerčnik, Center sodobnih umetnosti, Celje
701. Blaž Bajič
702. Matej Križnik, direktor fotografije
703. Marinka Kren
704. Tea Vidmar, samozaposlena v kulturi, pedagoginja in performerka
705. doc. dr. Grisa Mocnik, raziskovalec
706. Tia Čiček, kuratorka
707. Katja Lenarčič, filmska producentka
708. Lučka Berlot, samozaposlena v kulturi, oblikovalka in pedagoginja
709. Ernest Žnidarčič
710. Marko Košan, kulturna dediščina
711. Majda Širca, avtorica dokumentarnih filmov v Uredništvu kulturnih programov RTV SLO
712. Aljoša Dujmić, Zavod Angart
713. Lucija Lunder, študentka umetnostne zgodovine; zunanja sodelavka Mestnega muzeja Ljubljana
714. Klemen Pregl
715. Bojan Zakonjšek
716. Aljana Zakonjšek, učiteljica likovne umetnosti
717. Peter Vodopivec, upokojeni univ. prof. in znanstveni svetnik
718. dr. Borut Smrekar
719. Peter Kuhar
720. Teja Maksl
721. Lucija Kelbl
722. Alja Predan, dramaturginja
723. Luka Piletič, igralec
724. Borut Cajnko, samozaposlen v kulturi
725. Roko Vladislav Palir, glasbenik
726. Brina Vogelnik, glasba
727. Bojana Caf
728. Tihomir Pinter, upokojenec
729. Eva Žibert
730. Milan Jesih
731. Anton Peršak, Slovenski center PEN
732. Vid Luka Narea, samozaposlen v kulturi
733. Nada Prodan
734. Aleš Horvat
735. Vlado Bulajić, filmski producent
736. Miha Colner, umetnostni zgodovinar
737. doc. dr. Mateja Kos Zabel, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
738. Miha Zupan, kultura
739. Maruška Markovčič, etnologinja
740. Mateja Petrovčič
741. Miha Švigelj
742. Marko Petrič
743. Leon Curk, samozaposlen v kulturi
744. dr. Nadja Gnamuš, umetnostna zgodovinarka in teoretičarka
745. Mojca Bec
746. Melita Cotič Trojer
747. Jernej Soban, univ. dipl. ing. stroj., upokojenec
748. Anja Jukič
749. Robin Turk, Društvo Up
750. Barbara Habič Pregl, Založba Arkadija d. o. o.
751. Kaja Kapus, glasbenica, samozaposlena v kulturi
752. izr. prof. dr. Aldo Milohnić, UL AGRFT
753. Nevenka Dobljekar
754. izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
755. Borut Osonkar, antifašizem
756. dr. Janez Balažic, umetnostni zgodovinar
757. dr. Ana Krevelj, umetnostna zgodovinarka, konservatorka
758. Marko Vivoda, samozaposlen v kulturi
759. Niko Žuraj, upokojeni srednješolski učitelj
760. Milena Mlakar, Društvo za Razvoj Zavesti/ Pesnik - Duhovni bojevnik – Coach
761. Miriam Sontag, prof. germanistike
762. Andreja Džakušič, samozaposlena v kulturi - vizualna umetnost
763. Mirjana Sušec, vizualna umetnost
764. Svetlana Lučka Joksič, upokojena prof. glasbe
765. Maja Šuštaršič, umetnostna zgodovinarka
766. Marko Brumen
767. Jera Ivanc
768. Bojan Golčar, fotograf
769. Blanka Kvas
770. Kaja Kisilak, oblikovanje
771. Nika Fugina, plesalka, pevka, risarka
772. izr. prof. dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
773. doc. MgA. Aleksandra Vajd, Fine Art Dep. at UMPRUM / Praga, A.V.A. Akademija za vizualno umetnost, Ljubljana
774. Ana Markežič
775. Silvia Viviani
776. Brina Fekonja, oblikovalka
777. Jerneja Fekonja, diplomantka sodobnega plesa in umetnosti na BCDA, trenutno delujoča v Nemčiji
778. Miha Mohorič, Sagar Kolektiv
779. Maja Smrekar, intermedijska umetnica
780. Ajda Mladenović, ZVKDS, restavratorka, umetnostna zgodovinarka
781. Eva Smrekar
782. Hana Cirman
783. prof. Mladen Delin, ak. glasbenik pianist, Festival Arsana
784. Mateja Ribarič, muzejska svetovalka
785. Matej Sitar, fotograf in založnik
786. Samo Ivačič, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
787. Matija Jemec
788. dr. Davor Špoljar, kustos, Muzej mesta Pregrade, Hrvaška
789. Yasmin Martin Vodopivec, Mednarodni grafični likovni center
790. Irena Yebuah Tiran, glasbena umetnost
791. Gal Kirn, univerza
792. Milan Dekleva
793. Miran Erič, Služba za kulturno dediščino, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
794. David Požegar
795. Katarina Marov
796. Anka Kočevar, ilustratorka in filmska animatorka
797. Polona Lovšin
798. Lena Petrovič
799. dr. h. c. Vojko Pogačar, področja likovnih ustvarjalnosti, predsednik DLUM
800. Borut Peterlin, fotograf, umetnik
801. Anja Radaljac
802. Peter Karba, samozaposleni v kulturi, arhitekt in publicist
803. Katarina Stegnar
804. Sara Štiglic, študentka
805. Iza Štrumbelj Oblak, študent fotografije
806. Marjan Stanić, instrumentalist
807. Roman Ražman, grafični oblikovalec
808. Oliver Pilić, samozaposleni v kulturi, grafik
809. dr. Tadej Droljc, intermedijski umetnik
810. Veronika Hozjan
811. Tatjana Pregl Kobe, pesnica, pisateljica, likovna kritičarka
812. Monika Plemen
813. Vuk Ćosić
814. Jože Šubic, vizualni umetnik
815. Asja Trost, Autonome International
816. Petra Vučko, izvajalka tečajev risanja in slikanja za otroke, ilustratorka, slikarka
817. dr. Maja Krajnc, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!
818. Rebeka Hvala
819. Aleksandra Čalić, stomatologija, sociologija
820. Maja Bojanić, ALUO, študentka
821. Gabrijela Dragić
822. Dušan Teropšič, scenske umetnosti
823. Saša Bezjak, samozaposlena v kulturi, slikarka in pedagoginja
824. Andrej Medved, kustos Obalnih galerij v pokoju
825. Mateja Kar Dcosta
826. Sabina Schwenner
827. Primož Kolenc, študent arheologije; zunanji sodelavec Mestnega muzeja Ljubljana
828. Mojca Dobnikar, samozaposlena v kulturi
829. Katarina Bogataj, Portal Artfiks
830. Izidor Ostan Ožbolt, Mladi za podnebno pravičnost
831. Lev Menaše
832. Jana Kranjec Menaše
833. Nada Vreže
834. Gregor Kosi, glasbenik
835. Maja Lozic, kuratorka, vodja projektov, producentka
836. Helena Pivec, um. zg., samozaposlena v kulturi
837. Goran Bertok, samozaposlen v kulturi
838. Klavdija Jeršinovec, kostumografinja, ilustratorka
839. Jure Korenjak, Študentsko arheološko društvo
840. Dušan Zidar, likovna umetnost
841. Emina Jurić, prostovoljka društva ZPM Moste Polje
842. Barbara Viki Šubic, Center arhitekture Slovenije
843. Zdravko Kokanović Koki, DLUM / Fotoklub Maribor in Fotogalerija Stolp // Vizualni umetnik (kipar, slikar, fotograf), pisatelj (pesnik) / neodvisni umetnik
844. Gaber Lesjak, Narodni dom Maribor
845. Robert Marin, samozaposlen v kulturi
846. Janez Družina
847. Milena Jesenko
848. Karlo Hmeljak, pesnik
849. Tone Jesenko
850. Jaka Juhant
851. Andrej Škufca, samozaposlen v kulturi
852. Ivo Prančič, akad. slikar
853. Tomaž Rusimovič, upokojenec
854. Laura Orel
855. Primož Jesenko, teatrolog
856. Svetlana Slapšak, red. prof., upokojena
857. Marjan Mihelin, penzionist, biomedicina
858. Metka Grafenauer Agrez, upokojenka
859. Tatjana Cestnik, urednica in prevajalka
860. Urh Ferlež
861. Rok Plavčak, urednik
862. Tina Poglajen, samozaposlena v kulturi
863. Tadej Bernik, fotograf
864. Marko Peterlin, IPoP - Inštitut za politike prostora
865. Januš Aleš Luznar, samozaposlen v kulturi
866. Viktor Bernik
867. Saša Štorgel, kultura
868. Miha Mikelj
869. dr. Maja Šorli, dramaturginja
870. Lučka Koščak, kiparka
871. Mija Longyka
872. Tibor Hrs Pandur, pesnik, prevajalec, dramaturg
873. Zdravko Jerkovič, akad. kipar
874. Špela Govže, restavratorka
875. Ana Ščuka, študentka na ALUO, smer UO
876. Saša Stržinar Sterle, ZVKDS, konservatorka-restavratorka
877. Ana Kučan, krajinska arhitektura
878. Irena Mihelič, javni sektor
879. Miha Žličar
880. Mojca Golobič, visokošolska učiteljica
881. Simon Svetlik, umetnik
882. izr. prof. dr. Mateja Habinc, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani
883. Ida Avšič, upokojenka
884. Vida Habjanič
885. Jaka Žilavec, Univerza v Ljubljani
886. Damjana Žbontar Furlan, Filozofska fakulteta
887. Tea Štoka, Knjižnica UPUK
888. Katarina Kolenc
889. Danijel Mohorič, krajinska arhitektura
890. Metka Kavčič, samozaposlena v kulturi
891. Franc Purg, vizualna umetnost
892. Mojca Bele, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
893. Lena Pislak, Fundacija Ulay
894. Andrej Boštjančič, samozaposlen v kulturi
895. Jožef Jurič, član DLUM, prof. lik. Pedagogike
896. Igor Andjelić
897. Mojca Kumer, krajinska arhitektura
898. Davorin Slana, Interior and exterior decorating
899. Ana Tepina, krajinska arhitektura
900. Urša Halilovič, ALUO, oddelek slikarstvo
901. Nejc Trampuž, samozaposlen v kulturi
902. Daniela Fux
903. Ines Šuklje Erjavec, načrtovanje prostora
904. Miran Pešić, rokodelstvo
905. Ajda Jurca, kulturna antropologija
906. Goran Petrašević, fotograf
907. dr. Romana Ercegović, samozaposlena v kulturi
908. Domen Bančič, antropolog in vodnik
909. Nina Režman
910. Silvo Metelko, javni zavod
911. Andrea Plavljanić, oblikovanje
912. Matej Krajnc, samozaposlen v kulturi
913. Sergeja Gradišek
914. Katja Šulc
915. Tina Šulc Resnik, samozaposlena v kulturi
916. Boštjan Gabrič
917. Sofia Ristic, glasbenica v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija
918. Boris Šmon, glasbenik SORS RTV Slovenija
919. Mateja Guštin
920. Tomaž Pavkovič, samozaposlen
921. Ivan Svetlik, Univerza v Ljubljani
922. Metka Svetlik
923. Gregor Fele, violončelist
924. Cvetka Hojnik, slikarstvo, oblikovanje (samozaposlena v kulturi)
925. Lenka Krnc
926. Urška Senica, javni zavod
927. Morena Fortuna
928. Nina Slejko Blom, samozaposlena v kulturi
929. Tina Avšič, oblikovanje
930. Nina Pirc
931. Blagajana Herzog
932. Jan Kozlevčar
933. Beti Bratina, violinistka
934. Irena Levičar, samozaposlena v kulturi
935. Matija Brumen, vizualna umetnost
936. Andrej Pervanje, Radio Študent
937. Natalija R. Črnčec, likovna ustvarjalka
938. Natalija A Lani, ilustracija
939. Robert Hutinski, AQ galerija
940. prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl, Univerza v Ljubljani
941. Roman Jakič
942. Tiva Vlaj, Ljubljana
943. Rok Košir, R.O.K., organizacija prireditev, s.p.
944. Blaž Božič, književnik, glasbenik in prevajalec
945. Ivo Poderžaj, kuhinja in dnevna soba
946. Sara Lubej
947. Irena Igličar
948. Katarina Čakš, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
949. Jasmina Jerant, raziskovalka
950. Miran Miklič, informatika – upokojen
951. Anita Radkovič, etnologinja in kulturna antropologinja
952. Matija Medved, likovni umetnik
953. Ana Mezgec, violinistka
954. Majda Dreo
955. Andraž Magajna, FF
956. Jasna Jernejšek, kuratorka, samozaposlena v kulturi
957. Aleksandra Gruden, samozaposlena v kulturi
958. Ana Grobler, KUD Mreža
959. prof. Draga Rinkema
960. Tina Grosel Davies, prevajalka
961. Siniša Borovičanin, vzgoja in izobraževanje
962. Jure Zrimšek, samozaposlen v kulturi, slikar
963. Klemen Zupanc, slikar
964. Eva Šuster
965. Tadeja Zupan, Zavod Ph Red, 6. Element
966. dr. Nika Leben, kulturna dediščina
967. Lara Žitko
968. Katarina Stopar
969. Karla Varga, FF UL, Oddelek za arheologijo
970. Ida Perušič, Univerza v Ljubljani
971. Adrijan Praznik, vizualni umetnik, človek
972. Saša Kerkoš, Tretaroka
973. Matjaž Zorc, industrijski oblikovalec
974. Maja Laurence, arhitektka
975. Anja Pečnik
976. doc. dr. Andrej Stopar, UL FF
977. Jaka Racman
978. Erik Mavrič
979. Boris Pospihalj, dr. med, Sb-sg
980. Samo Jurečič, slikar
981. Nina Jesih, kuratorka
982. Tanja Pečenko, samozaposlena v kulturi - koreografinja, pedagoginja in pevka
983. Blaž Zgaga, FF UL, Oddelek za arheologijo
984. Patricija Knap, slikarstvo
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy