Liga Badmintona "Wielki powrót"
Liga Badmintona "Wielki Powrót"
Już w po nowym roku zapraszamy do udziału w Bielskiej Lidze Badmintona.
Liga rozgrywana będzie w systemie każdy z każdym oraz na zakończenie zostanie rozegrany Turniej Finałowy.

Termin pierwszych rozgrywek: 17.02.2018
Rozgrywki będą się odbywały w każdą:
- Sobotę 19:00-20:30
Gwarantujemy świetną zabawę, rywalizację oraz nagrody i puchary.

Wpisowe do ligi 150 zł
Do ligi mogą się zgłosić zarówno dorośli jak i młodzież

Zapraszamy do rozgrywek LUCE Team
W razie pytań proszę o kontakt 506570225, 795520177 Mendakiewicz Wojciech

Regulamin:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPuWxIpUgAQjSQOuIuVt3j9fZ4kaxUUF9r9V-4BydxhIiGNlneC6JbMzDVs-l-fmJChWj_ghTZdGqv/pub

BLB Wielki powrót
Imię i nazwisko uczestnika *
Your answer
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
Proszę podać w przypadku osoby niepełnoletniej
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Proszę o zaznaczenie odpowiedzi *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację LUCE w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Fundacja LUCE informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja LUCE z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul.Legionów 26-28. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Proszę o wybranie odpowiedzi: Zgadzam się na przesyłanie przez Fundację LUCE informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). *
UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU: Uczestnik przystępując do udziału w zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i udziela nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania na warunkach i w zakresie określonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy zdjęcie przedstawia osobę niepełnoletnią, zgodę na wykorzystanie jej wizerunku udziela jej przedstawiciel ustawowy. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację LUCE z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 26/28 o numerze NIP: 5472151878 działalnością, w tym w szczególności w celu promocji. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika na wszystkich znanych w dniu złożenia niniejszego oświadczenia, polach eksploatacji, a w szczególności: a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) wprowadzania do obrotu, c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii komórkowej,d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w - czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), e) publicznego odtwarzania, f) wystawiania, g) wyświetlania, h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity. Ponadto zgoda obejmuje, aby wizerunek Uczestnika był stosownie do potrzeb wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.