ใบสมัคร Application Form
ASSAVARAJ RUN THE MEMORABLE STEPS
ชื่อ-นามสกุล (Name) *
สัญชาติ (Citizenship)
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ (Address) *
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) *
E-mail *
นักเรียนปัจจุบัน เลขประจำตัว
ศิษย์เก่า รุ่นที่
ขนาดเสื้อ
เสื้อชาย (T-Shirt) SS-34” / S-36” / M-38” / L-40” / XL-42” / 2XL-44” / 3XL-46”
เสื้อหญิง (T-Shirt) SS-32” / S-34” / M-36” / L-38” / XL-40” / 2XL-42” / 3XL-44”
เพศ *
กรุณาเลือกขนาดเสื้อ *
SS
S
M
L
XL
2XL
3XL
ไซส์เสื้อ
การรับสมัคร
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561
3. สมัครได้ที่ http://www.facebook.com/assavarajrun2018/
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน
- Message Facebook
- E-mail : Assavarajrun@gmail.com

***ทั้งนี้เมื่อจำนวนผู้สมัครครบ 1,000 คน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที

ของที่ระลึก
1. เสื้อแข่งขัน และหมายเลข
2. เหรียญที่ระลึก
3. ถ้วยรางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย
อันดับที่ 1, อันดับที่ 2, อันดับที่ 3 (ชาย)
อันดับที่ 1, อันดับที่ 2, อันดับที่ 3 (หญิง)
การรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง
ผู้สมัครกรุณานำหลักฐานการสมัคร/การชำระเงิน ติดต่อขอรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง
ได้ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ 2 สถานที่ ดังต่อไปนี้
ช่องทางรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง *
ที่อยู่จัดส่งเสื้อและหมายเลขวิ่ง (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์)
การชำระเงิน
โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 020-265401-1 สาขาเทเวศร์
แนบหลักฐานการชำระเงิน *
Required
คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความสมัครใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ
ทั้งก่อน และหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
ลงชื่อ (Signature) *
วันที่กรอกใบสมัคร (Date Applied)
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms