Formularz Rejestracyjny Seminarium "Mobilność Doktorantów"

Rejestracja na Seminarium została zamknięta.
Udział w Seminarium nadal jest możliwy, ale nie wystawimy już zaświadczenia o udziale.