חדודי אורייתא - פסחים נז
Multiple choice quiz on today's עמוד
For questions or comments, please email info@oraysa.org
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
All of the questions are based on גמרא עם פרש״י

1.     According to רש״י, why was בוהיין טורח after the יקרות that his son was מניח פאה from?

1 point
Clear selection

2.     Who was מקדיש the עורות של קדשים?

1 point
Clear selection

3.     Why was the עזרה צווח on ישמעאל בן פיאכי?

1 point
Clear selection

4.     According to רש״י, was the עזרה צווח on יוחנן בן נרבאי לשבח?

1 point
Clear selection

5.     According to the מסקנא, are כבשים or גדיים עדיף?

1 point
Clear selection
לע״נ חנה הודית בת חיים ליב הכהן
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy