แบบประเมินความพึงพอใจ Facebook และ Fanpage  ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มีการจัดทำ Facebook และ Fanpage เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีการเข้าถึงข้อมูลสมุนไพรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทางสำนักงานฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสื่อดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดช่วยตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารด้านสมุนไพรเพื่อให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุดต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ท่านเข้าถึงข้อมูลผ่านทางใด     *
ท่านเข้า Facebook และ Fanpage ของทางสนง.บ่อยแค่ไหน *
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการเข้าถึงเนื้อหา และ คุณภาพของเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความน่าสนใจ
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
ความทันสมัยของข้อมูล
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดับใด
ท่านจะใช้บริการผ่านทาง Facebook หรือ Fanpage ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรอีกหรือไม่ *
ท่านจะแนะนำเพื่อน/คนรู้จักให้ใช้บริการผ่านทาง Facebook หรือ Fanpage ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรหรือไม่ *
ท่านมีความ “ไม่พึงพอใจ” ต่อการบริการข้อมูลผ่านทาง Facebook หรือ Fanpage ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรในเรื่องใดบ้าง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy