Prihláška SVIT.kom (30.04.2016 – komerčný sektor)
Záujemca o predaj / poskytovanie gastronomických služieb / predaj + predvádzanie ľudovo-umeleckých remesiel počas 2. festivalového dňa (sobota, 30.04.2016) musí vyplniť ON LINE PRIHLÁŠKU a poslať elektronicky (prípadne poštou) požadované prílohy. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na výber predajcov, na základe kritérií uvedených na internetovej stránke festivalu. Do procesu schvaľovania budú postúpené len kompletne vyplnené prihlášky, ktorých predmet predaja spadá do konceptu festivalu "SVIT.kom - komunitný život v Európe". Prihlášky, ktoré nebudú riadne vyplnené, prípadne k nim nebudú doložené požadované prílohy, nebudú uznané. Organizátor bude kontaktovať vybraných uchádzačov mailom najneskôr do 22. apríla 2016.

K prihláške je potrebné pripojiť (stačí naskenovať a poslať mailom na adresu: laco@akochutividiek.sk)
1) Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu (Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice), že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
2) Potvrdenie o pridelení DIČ (živnostníci, slobodní umelci, SHR, právnické osoby – podnikatelia);
3) Výpis zo Živnostenského / Obchodného registra SR
4) Potvrdenie o schválení prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva (výrobca potravín);
5) Povolenie na ambulantný predaj od regionálneho úradu verejného zdravotníctva (producenti potravín a poskytovatelia pohostinských/reštauračných služieb a rýchleho občerstvenia);
6) Potvrdenie od obce o vlastníctve ornej pôdy (posielajú predajci roľníckych prebytkov);
7) Doklad o registrácii súkromne hospodáriaceho roľníka (resp. o registrácii farmy);

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI:

Názov značky / prevádzky *
Your answer
Meno a priezvisko *
predajcu/názov spoločnosti
Your answer
Kontaktná osoba (mobil + email) *
Your answer
Trvalý pobyt / Sídlo spoločnosti *
Your answer
IČO *
(pri roľníckych prebytkoch číslo OP)
Your answer
DIČ
Ak bolo pridelené
Your answer
IČ DPH
Your answer
DKP (daňový kód pokladne)
Your answer
Ponúkané produkty / služby *
Your answer
Stručné predstavenie Vášho príbehu a produktu:
Your answer
Internetová stránka
Your answer
ŠPZ auta
ktorým plánujete prísť na podujatie (z dôvodu vystavenia dočasnej parkovacej karty)
Your answer
Požadovaná plocha na predaj *
(2m / 4m / 6m)
Your answer
Prípojka na elektrinu
(220 V, 380 V ...) špecifikujte presne aký druh prípojky a na aký účel potrebujete
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service