NOR - Veiledning spørreskjema for ENABLING prosjektet
Kjære søker,

Takk to at du er med i ENABLING´s veiledningsaktiviteter!
Gjennom dette enkle spørreskjemaet hjelper vi deg med å finne ut mer detaljer om bioøkonomien og dens komponenter. Du kan spørre oss om biomasse, bio-baserte produkter, innovasjon og teknologi, vitenskapelig litteratur, EU og nasjonalt lovverk, samt mye mer!!
En av våre samarbeidspartnere tar kontakt med deg innen 5 arbeidsdager, og hjelper deg med dine spørsmål.
Selv om vi er eksperter på dette området og er veldig glad for å kunne hjelpe deg, må du også være klar over at vi har begrensninger når det gjelder ressurser og spesifikk kunnskap.
Alle data vi mottar fra deg blir behandlet konfidensielt i henhold til GDPR-forskriftene.

Noen nyttige definisjoner:
• Biomasse
Materiale av biologisk opprinnelse, unntatt materiale innkapslet i geologiske formasjoner eller fossilt materiale.


• Bio-baserte produkter (BBP) - definisjon in EU-kommisjonens rapport fra 2007
Bio-baserte produkter refererer til ikke-matprodukter laget av biomasse (planter, alger, avlinger, trær, marine organismer og biologisk avfall fra husholdninger, dyr og matproduksjon).
Bio-baserte produkter kan variere fra høyverdige finkjemikalier som legemidler, kosmetikk, mattilsetningsstoffer etc., til høyvolum materialer som generelle biopolymerer eller kjemiske råstoffer. Konseptet omfatter ikke tradisjonelle bio-baserte produkter, for eksempel papirmasse, papir og treprodukter, heller ikke biomasse brukt som energikilde (bioenergi).

Når det er sagt, legg inn e-postadressen din nedenfor og la oss starte!

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service