Syskon till personer med funktionsnedsättningar

Du som snart ska svara på denna enkät är värdefull! Du sitter inne på kunskap som är betydelsefull för att öka kunskapen om syskon till personer med funktionsnedsättningar.

På senare år har mer fokus lagts på hur syskon till personer med funktionsnedsättningar mår och upplever det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning, men mer forskning inom området behövs för att få en större förståelse för hur dessa syskon på bästa sätt kan få stöd utifrån sin situation och sina behov.

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur syskon till personer med funktionsnedsättningar upplever sin syskonrelation och hur de mår.

Du som svarar på denna enkät kommer vara helt anonym och ingen kommer veta vem som svarat. Alla resultat kommer sammanställas i tabeller och inga svar kommer inte att redovisas enskilt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande, men kom ihåg att dina svar är viktiga och betydelsefulla för forskningen inom detta område.

Du som svarar behöver vara mellan 18-35 år och ha minst ett syskon med funktionsnedsättningar. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i. Vissa av frågorna kan kännas svåra att svara på.

Som tack för din medverkan kommer de första 90 som fyller i enkäten att få en trisslott. Mer information kommer när du skickat in dina svar.


Om du har några frågor kring enkäten kontakta Jennifer Magnusson via:
E-mail: jennifer.magnusson@telia.com

Ansvarig handledare är Charlotta Marhold, leg. psykolog/leg psykoterapeut, fil dr.

    Captionless Image