Ресурси (стандард 7) - анкета за наставнике у оквиру процеса самовредновања
Упутство за рад: Молимо Вас да пажљиво прочитате релевантне показатеље – стандарде квалитета за област РЕСУРСИ, а онда за сваки од њих заокружите степен заступљености од 0-4 према Вашој процени.
ХВАЛА!
(кликом на дугме SUBMIT предајете упитник)
Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.
Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе.
Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.
У школи су обезбеђени /постоје материјално технички ресурси (простор, опрема и наставна средства).
Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе.
Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за унапређивање наставе и учења.
Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms