Chestionar pentru identificarea nevoii de formare continuă în anul şcolar 2020 - 2021 (cadre didactice)
Stimată colegă, Stimate coleg,
Pentru a veni în sprijinul dvs. în ceea ce priveşte formarea continuă şi pentru a adapta Oferta de formare continuă la nevoile dvs. de dezvoltare profesională, vă rugăm să completaţi acest chestionar. Informaţiile oferite de dvs. vor fi tratate cu confidenţialitate.
Email address *
Denumirea unităţii de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea *
Unitățile se găsesc în lista de mai jos si sunt ordonate alfabetic crescător.
Tipul unităţii de învăţământ *
Required
Funcţia didactică *
Specializarea/specializările *
Gradul didactic *
Anul obţinerii ultimului grad didactic *
Vechimea în învăţământ *
Gen *
Nivelul de învăţământ la care predaţi *
Required
Mediul de provenienţă (în care este localizată şcoala la care predaţi) *
Disciplina predată/Discipline predate: *
1. Precizaţi dacă în anul şcolar 2019 - 2020 aţi participat la activităţi de formare organizate de CCD Sibiu. *
2. Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebare, enumeraţi activităţile/programele de formare la care aţi participat (denumire şi număr de credite/număr de ore): *
3. Ce dificultăţi aţi întâmpinat când ați participat la programele de formare continuă? (alegeţi maxim trei variante de răspuns) *
Required
4. În ce măsură considerați că aţi transferat în activitatea didactică de la clasă competenţele dobândite la cursurile de formare: *
5. Cum aţi aflat informaţiile despre Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Sibiu? *
Required
6. Ce vă determină să participați la activități de formare continuă? (puteţi alege mai multe variante de răspuns): *
Required
7. Bifați domeniile de interes pentru dezvoltarea dvs. profesională în anul şcolar 2020 - 2021: *
Required
8. În ce măsură doriţi să vă formaţi/dezvoltaţi/amelioraţi în anul şcolar 2020 - 2021? Marcaţi la întrebările următoare competenţele profesionale vizate cu prioritate (în conformitate cu art. 98 din Metodologia formării continue, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10.2011).
9. Unitatea de competenţă: Competenţe pedagogice exprimate în proiectarea, conducerea, evaluarea procesului de instruire în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltării elevilor: *
Required
10. Unitatea de competenţă: Competenţe sociale exprimate în interacţiuni cu elevii şi cu comunitatea şcolară: *
Required
11. Unitatea de competenţă: competenţe referitoare la managementul clasei obiectivate în organizarea şi conducerea clasei şi a organizaţiei şcolare: *
Required
12. Unitatea de competenţă: competenţe profesional-ştiinţifice *
Required
13. Unitatea de competenţă: competenţe info-documentare: *
Required
14. Unitatea de competenţă: competenţe de management al carierei şi al dezvoltării personale: *
Required
15. Marcaţi modalităţile prin care intenţionaţi să vă realizaţi formarea continuă pentru formarea/dezvoltarea/exersarea competenţelor în anul şcolar 2020 - 2021. (altele decât cursurile de formare furnizate sau organizate de CCD Sibiu) *
Required
16. Alegeţi forma preferată de organizare a cursurilor furnizate sau organizate de către CCD Sibiu *
Required
17. Dacă aţi ales şi prima variantă la întrebarea anterioară, vă rugăm să precizaţi când preferaţi să se deruleze cursurile?
18. În situaţia participării la cursurile de formare furnizate sau organizate de CCD Sibiu, precizaţi locul în care preferaţi să participaţi:
19. În ce an din intervalul de 5 ani consecutivi de la definitivat vă veţi afla în anul şcolar 2020 - 2021? (notă: "Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, asftel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile". De exemplu: o persoană care a obţinut definitivarea în învăţământ începând cu 1 septembrie 2018, va fi în anul şcolar 2020-2021 în al treilea an dintr-un interval consecutiv de cinci ani.) *
20. Estimaţi numărul de credite de care mai aveţi nevoie pentru a vă completa cele 90 de credite profesionale transferabile în conformitate cu legea.
21. Care au fost sursele de finanţare pentru activitatea dvs. de formare în anul şcolar precedent? *
Required
22. Ce activităţi metodice consideraţi că ar fi potrivite pentru a valorifica experienţa dvs. didactică?
23. Apreciaţi gradul de dificultate al realizării atribuţiilor din fişa postului din domeniile de mai jos (5 - cel mai dificil de realizat, 1 - cel mai uşor de realizat)
5
4
3
2
1
1. proiectarea activităţii
2. realizarea activităţilor didactice
3. evaluarea rezultatelor învăţării
4. managementul clasei de elevi
5. managementul carierei şi al dezvoltării personale
6. contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare
7. conduita profesională
Clear selection
24. Ce platformă de învățare ați utilizat în perioada 15 martie - 15 iunie 2020? *
25. În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din perspectiva preferinţelor pentru propria formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în spaţiul de mai jos. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy