สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (http://www.vachiraphuket.go.th) และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
1.ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลของผู้ทำแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Clear selection
ความถี่ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ *
2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ประเด็นวัดความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
3.คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
4.การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
5.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
6.ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
7.ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
8.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
9.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
3. ความพึงพอใจต่อการตอบคำถามทางเว็บบอร์ด(Forum)/อีเมล์(กรณีเคยใช้บริการ)
ประเด็นวัดความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้และตอบข้อซักถามได้อย่างดี
2. คำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์
3. คำตอบที่ได้รับตรงตามต้องการ
4. ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการตอบคำถาม
4. ข้อมูลอื่น ๆ
จุดเด่นของเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คือ
จุดที่ควรปรับปรุงคือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy