แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562/1
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานะผู้ตอบ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ        5=มากที่สุด           4=มาก        3=ปานกลาง         2=น้อย         1=ต้องปรับปรุง *
5
4
3
2
1
ด้านเนื้อหา : มีเนื้อหาชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
ด้านการออกแบบ : สวยงาม สบายตา ภาพกับเนื้อหาสอดคล้อง สื่อความหมายได้
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ : เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ ตรงกับความต้องการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลมีการอัพเดตสม่ำเสมอ
ความพึงพอใจในภาพรวม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse