Prihláška na bezplatnú "ochutnávku"

Organizátor:
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica
www.kouc.sk, info@kouc.sk, +421 905 726 916

Vaša účasť na vybratej forme ochutnávky je bezplatná, ale po dohodnutí termínu ochutnávky považujeme Vašu prihlášku za záväznú.

  Účastník

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Doplňujúce informácie

  Vaša registrácia na ochutnávku sa stane záväznou po dohodnutí presného termínu. Vaším presným príchodom na miesto konania kurzu (alebo včasným spojením cez Skype / telefón) a účasťou na tejto ochutnávke nám umožníte dodržať starostlivo naplánovaný program pestrého kurzového dňa. Keďže Vaša neúčasť alebo neskorý príchod by nám spôsobili komplikácie pri realizácii kurzového programu, budeme Vám vďační, ak v prípade nepredvídanej neúčasti zabezpečíte za seba náhradníka. Ochutnávka je bezplatná, nie je však zadarmo - ak bude pre Vás prínosom, očakávame, že budete zdieľať svoje skúsenosti medzi svojimi priateľmi a/alebo na webstránke www.facebook.com/Kouc.sk.
  This is a required question