แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บเพจ "ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.ป." ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
 แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บเพจ "ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.ป." เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา เว็บเพจฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงพัฒนาเว็บเพจ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ประเภทผู้ให้ข้อมูล *
5. ท่านใช้บริการเว็บเพจบ่อยครั้งเพียงใด *
6. ส่วนใหญ่ท่านใช้อุปกรณ์ใดในการเข้าถึงเว็บเพจฯ *
7. แพลตฟอร์มใดที่ท่านใช้งานบ่อยที่สุด *
8.จุดประสงค์ในการเข้าใช้บริการเว็บเพจฯ *
9.ข้อมูลข่าวสารประเด็นใดที่ท่านสนใจมากที่สุด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy