"โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2561"
IDC Group ขอเชิญชวนอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในเขตจังหวัดภาคอีสาน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา IDC วิชาการ Contest ประจำปี 2561
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ใน 1 ทีมจะประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน โดยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับรายชื่อที่ระบุไว้ในใบสมัคร

3. กำหนดให้ 1 โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

วิธีดำเนินการแข่งขัน
1. รอบคัดเลือก

ในการแข่งขันรอบคัดเลือก จะเป็นการแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาทางวิชาการ โดยใช้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที และคัดเลือกทีม 15 ทีม ที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศ

หมายเหตุ ในรอบคัดเลือกอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ก่อน 15 นาที

2. รอบชิงชนะเลิศ

ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะเป็นการแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาทางวิชาการ โดยความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ซึ่งข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ตอบคำถามทีละข้อ โดยกำหนดเวลาข้อละ 1 นาที จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม IDC วิชาการ Contest 2018 คลิกที่นี่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms