แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้งาน โปรแกรมตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ Grammarly / Application Requirements Survey Form English grammar check program Grammarly
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสำรวจความต้องการใช้งาน โปรแกรมตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ Grammarly (https://www.grammarly.com)
***สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เท่านั้น***

College of Arts, Media and Technology CMU. Want to explore the need for use English grammar checker (https://www.grammarly.com)
*** All rights reserved for personnel and students of the College of Arts, Media and Technology only ***
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานะ / Status *
รหัสนักศึกษา *กรณีเป็นบุคลากร ให้พิมพ์ 1 / Student ID * in case of personnel type 1 *
ระดับชั้น / Level *
สาขาวิชา / Field of study *
ชื่อ / Name *
สกุล / Family name *
อีเมล์ @cmu.ac.th / Email @ cmu.ac.th *
***สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เท่านั้น*** / *** All rights reserved for personnel and students of the College of Arts, Media and Technology only ***
ขอแจ้งความประสงค์ / I would like to inform *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of College of Arts, Media and Technology. Report Abuse