Formular i vlerësimit të aktivitetit trajnues nga QTATD: Për plotësim nga punonjësit e administratës tatimore

Ky formular ka për qëllim të mbledhë ide, sugjerime dhe propozime për trajnimet me Akademinë Fiskale.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question