Anmälan till Zoom8 grupp 2017

Träningsavgiften för Zoom8 gruppen är 700:- och betalas till Råå Jolleklubbs Bankgiro 625-3595. Glöm inte att betala medlemsavgiften om ni inte redan gjort det.

Genom ANMÄLAN till denna träningsgrupp godkänner jag/vi att nedanstående personuppgifter rörande den anmälda personen får registreras av Råå Jolleklubb. Dessutom godkänner jag att förnamnet på den anmälda personen publiceras på hemsidan för att visa vilka som är anmälda till gruppen.

Om det skulle vara några problem med anmälningsformuläret kontakta RJK via info@rjk.net
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question