נועם - טופס הרשמה

טופס הרשמה לפעילות הנוער בפקולטה למתמטיקה בטכניון

  פרטים אישיים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  בית הספר

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטי הורים - חובה למלא את הפרטים של לפחות אחד מההורים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  הרשמה לפעילות:

  עבור תומבה יש לצרף טופס אישור הורים החתום על ידי לפחות אחד מההורים והמלצה חתומה של מורה מבית הספר. את טופס אישור ההורים יש להוריד מכאן: http://noam-math.net.technion.ac.il/files/2016/02/ishur-horim.pdf את טופס אישור ההורים ואת ההמלצה יש לשלוח בדוא"ל ל- noam.technion@gmail.com או בפקס ל: 04-8294173 - נא לציין "עבור ד"ר יוסי כהן".

  מעוניין\נת להרשם לפעילויות הבאות:

  This is a required question
  This is a required question