Online a kombinovaná výuka češtiny pro české děti v Řecku
VÝUKA ČEŠTINY PRO VŠECHNY ČESKÉ DĚTI V ŘECKU
Česká asociace zahájí ve školním roce 2021–2022 pilotní výuku češtiny pro české děti v Řecku. Probíhat bude online a kombinovanou. Cílem projektu je zpřístupnit výuku českého jazyka a reálií všem krajánkům v Řecku, tedy i mimo oblast Athén a Soluně, kde výuku provozují krajanské spolky.
Konkrétně plánujeme otevřít:
o pilotní třídy na úrovni 1.–3. ročníku ZŠ;
o projektové konverzační hodiny.
Další třídy a skupiny otevřeme v případě zájmu alespoň 4 dětí srovnatelné jazykové úrovně.

Náplň výuky
Výuka bude probíhat podle materiálů schválených Ministerstvem školství. V projektových konver-začních hodinách lektoři využijí také další výukové materiály odpovídající věku a jazykové úrovni dětí ve skupině.

Čas výuky
Výuka bude probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách všedního dne, případně v sobotu dopoledne či neděli odpoledne. Konkrétní dny a časy budou určené na základě možností přihlášených dětí.

Formy výuky
Výuka bude probíhat převážně online. Od ledna 2022 budeme v oblastech s větším počtem přihlášených pilotovat také kombinovanou výuku. V rámci ní plánujeme vést hodiny cca 3 týdny online a 1 týden naživo s učitelem, který přijede na domluvené místo. Oblasti pro kombinovanou výuku budou vybrány a stanoveny podle počtu dětí v každé oblasti. Ve zvolených lokalitách budeme hledat aktivní krajany a rodiče, kteří zajistí prostor pro výuku naživo. Spolupráce s rodiči je pro realizaci kombinované výuky stěžejní!
Po rozjezdu školního roku plánujeme pro přihlášené děti také víkendové akce, tábory a školy v přírodě na různých místech po Řecku. V rámci těchto nadstavbových akcí budou mít příležitost se mezi sebou seznámit, zábavnou formou si prohloubit znalosti Českého jazyka a reálií. A samozřejmě se budou po celou dobu pohybovat se v českojazyčném prostředí.

Další informace:
Počet dětí ve skupině: 5–8
Termín předběžných přihlášek: do 15. 6. 2021
Termín výuky: 27. 9. – 12. 6. 2021, konkrétní dny a časy budou určeny na základě časových možností přihlášených dětí. V době řeckých školních prázdnin a státních svátků výuka probíhat nebude.


ŠKOLNÉ
Cena zahrnuje vyučování, pravidelné konzultace, výukové materiály a interaktivní učebnice.
1.–3. třída (4 vyučovací hodiny):
o 200 eur na pololetí
o zápisné 20 eur
Projektové konverzační hodiny (60 minut 2 × týdně):
o 120 eur na pololetí
o zápisné 20 eur
Sleva na sourozence: jedno dítě platí plné školné, každé další pak školné snížené o 30 %. Sleva se nevztahuje na zápisné.
Zápisné se hradí spolu se závaznou přihláškou.
Školné se hradí na řecký účet České asociace. První pololetí do 15.9.2021, druhé pololetí do 15.1.2021.
Ze školného se hradí mzda učitele, výukové materiály a jejich případné zaslání, technické zázemí a organizační složka výuky.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email
Jméno a příjmení rodiče
Telefonní číslo pro komunikaci
Adresa bydliště v Řecku (stačí město a kraj, popřípadě ostrov)
Jméno a příjmení dítěte/dětí a datum narození.
Máme zájem o výuku na úrovni *
Required
Specifikace třídy
Mluví rodiče česky?
Clear selection
Mluvíte doma s dítětem česky?
Clear selection
Úroveň češtiny dítěte
Clear selection
Dítě je v Čechách zapsáno do kmenové školy
Clear selection
Pokud je dítě v Čechách zapsáno do kmenové školy, chystáte se na pravidelná přezkoušení?
Clear selection
Máte zájem o kombinovanou výuku pro Vaši oblast? (3 týdny online, jeden týden naživo ve Vašem městě?
Clear selection
Předpokládané časové možnosti dítěte pro příští školní rok. Prosím, zaškrtněte všechny předpokládané možnosti. *
Required
Máte čas a chuť se podílet na činnosti České asociace týkající se výuky?
Clear selection
Chceme dostávat informace týkající se výuky českého jazyka pro české děti v Řecku
Clear selection
Chceme dostávat pozvánky na akce a semináře týkající dvojjazyčné (bilingvní) výchovy.
Clear selection
Měli bychom zájem i o češtinu pro dospělé
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy