Заявка за участие / Application form

Това е заявката за участие за научната конференция: Авангардни научни инструменти в управлението '2017 (VSIM:17), която ще се проведе в УОБ Равда, 13 - 17 Септември 2017
За повече информация, постете http://vsim-conf.info

This is an application form for the scientific conference: Vanguard scientific instruments in management '2017 (VSIM:17), which will be held in Ravda, Bulgaria (on the Black Sea Coast), 13 - 17 September 2017
For more information, visit http://vsim-conf.info/en

  Информация за доклада

  Information about the paper
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Информация за участника в конференцията

  Information about the attendant in the conference
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question