Projektový zámer pre CLLD stratégiu Stredný Gemer 2016-2022

VSP STREDNÝ GEMER sa v programovom období 2014 - 2020 bude uchádzať o finančné prostriedky z programu CLLD / LEADER a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov a neziskových organizácií v našom území.
Základným predpokladom pre získanie finančných prostriedkov je spracovanie spoločnej Stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si subjekty pôsobiace na území Stredného Gemera definujú priority, ciele, opatrenia a aktivity, ktoré chcú v nasledujúcom období rozvíjať a finančne podporovať. Pre ich definovanie je potrebné poznať a skompletizovať čo najviac Vašich plánovaných projektových zámerov, k čomu slúži aj nasledovný formulár.

Prosíme Vás o vyplnenie formuláru projektového zámeru najneskôr do 6.septembra 2015. V prípade, ak máte viac projektových zámerov vyplnte formulár samostatne pre každý projektový zámer.

Projektové zámery sa môžu realizovať iba v obciach VSP Stredný Gemer (farebne vyznačené nasledujúcej mapke)
VSP Stredný Gemer

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question