1.3. TIKSLAS. Užtikrinta visavertė ir saugi socialinė aplinka (Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas)

Čia yra surašyta viskas kas buvo padaryta už išleistus pinigus:
Paslaugos teiktos 42 socialinių paslaugų įstaigose
Įsteigti 5 papildomi etatai
Įsteigtos papildomos 29 socialinių darbuotojų pareigybės darbui su socialinės rizikos šeimomis.
Įsteigti 3 nauji Vilniaus miesto krizių centro padaliniai
Pildoma duomenų bazė apie benamiams teikiamas paslaugas
Pabaigti įgyvendinti 5 ES, Savivaldybės ir Valstybės biudžeto finansuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros plėtros projektai
Savivaldybėje veikia Neįgaliųjų reikalų komisija
Statomas 79 butų namas
Suremontuota 82 butai. Patenkintas 224 nuomininkų prašymai dėl nuomojamų gyvenamųjų patalpų remonto.
Planuoti tyrimai 2014 m. nebuvo vykdomi dėl lėšų trūkumo
SĮ "Vilniaus miesto būstas" sutartis atnaujina pagal poreikį.
    This is a required question