แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิก AI และ Chat GPT 4 / Satisfaction assessment form for AI clinic service and Chat GPT 4 service
การขอข้อมูลนี้ดำเนินการภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://pdp.kku.ac.th/policy/680656708694016000?lang=th / The request for this information complies according to KKU Personal Data Protection Policy. https://pdp.kku.ac.th/policy/680656708694016000?lang=en 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
มีประสบการณ์การใช้งาน Generative AI มาก่อนหรือไม่
*
ถ้าเคยมีประสบการณ์การใช้งาน เคยใช้งานเครื่องมือใด
*
สถานะผู้รับบริการ / Status *
ช่องทางในการให้บริการ (online, onsite) เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ / Are the service channels (online, onsite) sufficient to meet the needs? *
น้อยที่สุด meet the least requirements
มากที่สุด meets the most requirements
สารสนเทศตรงกับความต้องการ / Information meet the requirements *
น้อยที่สุด meet the least requirements
มากที่สุด meets the most requirements
ภาพรวมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / Staff service overview
*
น้อยที่สุด least satisfied
พึงพอใจมากที่สุด most satisfied
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน / Suggestions for improving the service to suit and meet your needs.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse