Enkätundersökning Gästriklands besöksnäring Ek. förening
Vilket företag representera du? Företagets och ditt namn, och E-post *
Inledning
Syftet med föreningen är att vi tillsammans ska utveckla besöksnäringen i Gästrikland. Hjälpa
varandra att skapa fler affärer, göra varandra bättre och dra nytta av de resurser som finns tillgängliga
för besöksnäringen hos våra kommuner och Region Gävleborg. Vi vill även driva gemensamma frågor som
är långsiktigt viktiga för vår bransch t ex kompetensförsörjning, infrastruktur och underlätta myndighetsutövning som
olika former av verksamhetstillstånd, bl a serveringstillstånd.

Vi vill växla upp våra medlemmars kunskaper och resurser, vi tror att vi tillsammans vet bäst
vad vår näring i Gästrikland behöver. I och med det vill vi också påverka vad och hur våra
kommuner och vår region jobbar med att utveckla Gästriklands besöksnäring. Vi vill helt enkelt Iyfta
mandatet från det offentliga till oss i näringen. Vi vill var den som för din talan beträffande allt från var annonsering ska ske till på vilket sätt ska vår destination utvecklas.

Just nu har vi startat en förstudie som medfinansieras av Region Gävleborg och Gästriklands 4 kommuner som går ut på att vi ska utröna hur detta skulle kunna gå till och vilket värde du ser i en gemensam organisering av besöksnäringen i Gästrikland. Och det är i p g a denna förstudie som vi nu har kontaktat dig och vill att ni besvarar några frågor.

Vad tycker du föreningen skall uppnå för att kunna säga att den har"mandat", att den är förankrad som besöksnäringens samlade röst i dialog med de offentliga och i andra forum *
Vi identifierar just nu besöksnäringen i antal. Om föreningen lyckas attrahera minst 51% av företagen, är det ett bra mått på "mandat"? *
Föreningens tjänster
Föreningen kommer erbjuda ett antal tjänster till sina medlemmar, vänligen gradera dem.
På en skala, 1-5, hur stor nytta skulle du som medlem ha om föreningen arbetar med "Omvärldsbevakning" som t ex trender inom besöksnäringen, statistik, goda exempel och inspiration från andra destinationer, webinars kring aktuella ämnen och naturligtvis delar detta med dig? *
Ingen nytta alls
Mycket stor nytta
På en skala, 1-5, hur stor nytta skulle du som medlem ha om föreningen arbetar med marknadsföring & försäljning av Gästrikland och DINA produkter?
Ingen nytta alls
Mycket stor nytta
Clear selection
På en skala, 1-5, hur stor nytta skulle du som medlem ha om föreningen arbetar med "Produktutveckling & aktörssamarbeten", som utvecklar destinationen? *
Ingen nytta alls
Mycket stor nytta
På en skala, 1-5, hur stor nytta skulle du som medlem ha om föreningen är ditt språkrör mot kommun och region? *
Ingen nytta alls
Mycket stor nytta
Vilken tjänst är viktigast, rangordna. Flera tjänster kan ha samma rangordning. Nr 1 är viktigast. *
1
2
3
4
5
Omvärldsbevakning
Marknadsföring & försäljning
Produktutveckling
Språkrör mot kommun och Region
Aktörssamarbets utveckling
Hur ser du på att Föreningen önskar driva Turistbyrå, Infopoint och Gästhamn mfl? *
Hur ser du på det regionala bolaget VHG (Visit Hälsingland Gästrikland AB) och dess uppgift? *
Finns det andra frågor skulle vara viktiga för dig att föreningen engagerade sig i ? *
Medlemsforum under hösten 2020
Vi kommer nu starta upp olika medlemsforum som Facebook grupp, olika former om möten osv för att berätta mer om föreningen, vad vi kommit fram till i dessa samtal och tidigare processer, och tillsammans staka ut framtida vägen! Är du inte medlem idag, bli det genom att betala in medlemskapet till bankgiro.
nr 5385–8072. Delta i de olika mötesforumen och påverka din egen och besöksnäringens gemensamma framtid!
mer information om föreningen och dess syfte hittar du på www.gastriklandsbesoksnaring.se
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy