Bendruomenių apklausa
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos prioritetinę priemonę Nr. 338 „Atlikti bendruomenių, skirtų teritorijų saugumui užtikrinti, saugiai kaimynystei įgyvendinti, kūrimosi poreikių analizę ir prireikus parengti sprendimų dėl paramos mechanizmo projektus“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VRM) sudaryta darbo grupė atlieka Lietuvos gyventojų apklausą. Tyrimas skirtas identifikuoti Saugios kaimynystės poreikį vietos bendruomenėse visoje Lietuvoje. Apklausa anoniminė, o jos rezultatai bus naudojami kuriant Saugios kaimynystės modelį Lietuvoje ir formuojant paramos Saugios kaimynystės grupėms ir saugią aplinką kuriančioms bendruomenėms mechanizmą.
Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus.
1. Ar Jūsų gyvenamosios teritorijos bendruomenė yra aktyvi? *
Bendruomenė – tai netoliese, kaimynystėje gyvenantys žmonės, kurie pažįsta vienas kitą, nuolatos bendrauja ir vykdo veiklas vedami bendrų tikslų. Šioje apklausoje bendruomenė nebūtinai turi būti juridinis asmuo, įregistruotas registruose.
2. Ar dalyvaujate bendruomenės veiklose (renginiuose, susitikimuose, talkose ir pan.)? *
3. Ar Jūsų bendruomenės teritorijoje yra veikiančių Saugios kaimynystės grupių? *
Saugi kaimynystė – tai veikla, vienijanti gyvenamojo rajono, gyvenvietės ar namo gyventojus, kuria siekiama užtikrinti gyvenamosios aplinkos saugumą. Tai daugiau situacinės prevencijos priemonės: gyvenamosios aplinkos stebėjimas, gyventojų patruliavimas, aplinkos tvarkymas, kad būtų saugiau ir pan. Be to, organizuojami gyventojų susirinkimai, bendradarbiaujama su policija, sprendžiant vietos saugumo problemas.
4. Kokios problemos aktualiausios Jūsų bendruomenei? (Galima pasirinkti 2 tinkamiausius variantus). *
Required
5. Kas, Jūsų nuomone, turėtų kurti saugią aplinką? Galima pasirinkti 2 variantus. *
Required
6. Kaip, Jūsų manymu, policija turėtų prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo? Galima pasirinkti kelis variantus. *
Required
7. Kaip jūsų manymu savivalda turėtų prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo? Galima pasirinkti kelis variantus. *
Required
8. Kokias veiklas, Jūsų manymu, turėtų vykdyti bendruomenė saugumui kaimynystėje pagerinti? Galima pasirinkti kelis variantus. *
Required
9. Ar jūsų gyvenamoje aplinkoje saugumo problema aktuali tiek, kad jūs....? Galima pasirinkti kelis variantus, kurie atitikų Jūsų galimus veiksmus. *
Required
10. Ar sužinoję, kad Jūsų kaimynystėje padažnėjo nusikalstamų veikų (vagysčių, plėšimų, turto niokojimų ir pan.), imtumėtės veiksmų, kurie padėtų išvengti tokių nusikaltimų ateityje? *
11. Kokių veiksmų tokiu atveju imtumėtės? Galima pasirinkti kelis variantus. *
Required
12. Kokios pagalbos, Jūsų manymu, Jums reikėtų kuriant saugią aplinką Jūsų gyvenamojoje teritorijoje? Galima pasirinkti kelis variantus. *
Required
13. Jūsų amžius? *
14. Jūsų lytis? *
16. Kuriai apskričiai priklauso Jūsų gyvenamoji teritorija? *
Jūsų gyvenate? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service