แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านมาติดต่อหน่วยงานใด *
ท่านมาติดต่อเกี่ยวกับ *
วันที่ท่านมาติดต่อ *
MM
/
DD
/
YYYY
ช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อ
Time
:
ประเภทบุคลากร *
สายงาน *
สังกัด *
เพศ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse