Δήλωση Βλάβης Δωματίου ΦΕΠΑ

Οι ώρες λειτουργίας του Τεχνικού Τμήματος για την κάθε ειδικότητα είναι ως εξής:
- Ηλεκτρολόγος:
Καθημερινές + Σάββατο 08:00 - 22:00, Κυριακή 15:00 - 22:00
- Υδραυλικός:
Καθημερινές 08:00 - 14:30 και Κυριακή 08:00 - 14:30
- Αλουμινάς:
Κάθε Δευτέρα 08:00 - 14:30

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.
  This is a required question
  Δώστε σκέτο αριθμό
  This is a required question
  This is a required question
  Δώστε πιο περιεκτική περιγραφή.
  This is a required question
  This is a required question