ใบสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนโดยใช้หลัก 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
คำนำหน้าชื่อ *
ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย และ ต้องมาสมัครที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไร่เก่า เท่านั้น
นัฐวุฒิ คำเงิน *
1839900234732 *
28 08 2534 *
ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย และ ต้องมาสมัครที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไร่เก่า เท่านั้น
MM
/
DD
/
YYYY
27 *
ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย และ ต้องมาสมัครที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไร่เก่า เท่านั้น
ไทย *
หมู่โลหิต *
จบการศึกษาระดับ *
อาชีพหลัก *
515 ซ.กอไผ่ 3 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภ *
หชุมชน *
ตำบล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
E-mail (ถ้ามีกรุณากรอกเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับและส่งข้อมูล)
ID Line (ถ้ามีกรุณากรอกเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับและส่งข้อมูล)
ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร (เลือกข้อมูลได้หลายข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy