Zapnem firmu
Vyplnením formulára prejavujete záujem  zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v rámci kampane Zapni sa pre Slovensko .
Toto je kontaktný formulár, registráciu jednotlivcov na konkrétnu aktivitu sprostredkuje krajská koordinátorka, ktorá Vás bude po vyplnení formulára kontaktovať.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Názov firmy *
Adresa firmy
Kraj, v ktorom sa chcete zapnúť
Približný počet osôb, ktoré sa zapoja do dobrovoľníckych aktivít *
Kontaktná osoba (meno a priezvisko) *
Email kontaktnej osoby *
Telefón kontaktnej osoby *
Ak máte preferované obdobie/dni, typ aktivity, či nejaké konkrétne podmienky alebo očakávania, napíšte nám ich tu:
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári .
Spracovanie osobných údajov v tomto formulári v rozsahu: meno a priezvisko koordinátora/ky aktivity a mail koordinátora/ky aktivity je vykonávané za účelom evidencie dobrovoľníckych príležitostí vytvorených v rámci kampane Kto verí v Slovensko a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom je prepájanie záujemcov/kýň o dobrovoľníctvo s dobrovoľníckymi príležitosťami. Doba spracovania osobných údajov bude 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica. V súlade s GDPR máte zaslaním písomnej žiadosti právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy