Kroužky-Intellectus pro 2.pololetí 2015/2016

Přihláška na kroužky Gymnázium Na Vítězné pláni 2.pololetí

  Captionless Image

  Druhy kroužků

  This is a required question

  Captionless Image

  Motivační video vytvořené s talentovanými dětmi za podpory experta IT sekce Zdeňka Smrčky

  Pro Talnet: www.talnet.cz

  Motivační video vytvořené na Příměstském táboře Intellectus

  Vytvořené dětmi (ve věku 7 - 13 let)

  Údaje pro vyplnění

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím odesláním tohoto formuláře s uchováváním a zpracováním mých osobních dat v rámci společnosti Intellectus: "Souhlasím jako osoba uvedená výše, se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři příjemcem pro účel stanovený níže do roku 2035. Zároveň si jsem vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně." Souhlasím se zveřejněním fotografií a videonahrávek, pořízených v průběhu aktivity.