แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา *
เพศ *
ผลการเรียน *
สถานะขอรับทุน *
กรณีรับทุนอื่น ๆ โปรดระบุ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โปรดเลือกระดับความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน และการคิดผลการเรียน
อาจารย์มีเวลาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา
อาจารย์ให้ความสนใจ ตั้งใจฟัง ปัญหาของนักศึกษา
อาจารย์มีเทคนิคในการให้คำแนะนำปรึกษา
อาจารย์ให้คำปรึกษาตรงประเด็นและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อาจารย์ให้กำลังใจแก่นักศึกษาให้สู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ และพร้อมที่จะแก้ปัญหา
อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
อาจารย์มีความพร้อมในการช่วยเหลือให้นักศึกษาเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ
อาจารย์มีความเต็มใจและยินดีในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษ
อาจารย์มีการติดตาม สอบถามถึงการแก้ปัญหาของนิสิตในภายหลัง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy