Ocena jakości życia w Chełmnie przez mieszkańców i użytkowników miasta, 8-15 lipca 2019.
Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Chełmna,

Miasto Chełmno znalazło się na liście 122 średnich i małych polskich miast będących w kryzysie społeczno-gospodarczym. Jako władze miasta podejmujemy szereg działań mających na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Jednym z nich jest ubieganie się o środki na rozwój miasta w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Aby móc realizować przedsięwzięcia prowadzące do podniesienia standardu życia mieszkańców w zakresie społecznym, gospodarczym, środowiskowym i instytucjonalnym, musimy przeprowadzić dokładną diagnozę problemów, z jakimi boryka się nasze miasto. Kierując się przekonaniem, że to Państwo jako jego mieszkańcy i użytkownicy najlepiej znają te problemy, zwracamy się z prośbą o pomoc w ich zidentyfikowaniu oraz o opinię na temat zauważalnych, negatywnych zjawisk wstrzymujących rozwój Chełmna.

W tym celu prosimy Państwa o uzupełnienie poniższej ankiety. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z Państwem uda nam się stworzyć rzeczową diagnozę problemów, w efekcie – celnie rozpoznać Państwa potrzeby i podejmować działania podnoszące jakość życia w mieście, na miarę Państwa oczekiwań.

Ankieta jest anonimowa, a zgromadzone dane posłużą nam do opracowania wniosku w ramach programu "Rozwój lokalny".

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Chełmna
Artur Mikiewicz

1. Czy zamieszkuje Pan/Pani na terenie miasta Chełmna? *
2. W przypadku odpowiedzi: TAK. Gdzie zamieszkuje Pan/Pani na terenie miasta Chełmna?
3. W przypadku odpowiedzi: NIE. Proszę wskazać miasto/wieś zamieszkiwane/-ną poza terenem miasta Chełmna.
Your answer
4. Czy pracuje/uczy się Pan/Pani na terenie miasta Chełmna? *
5. W przypadku odpowiedzi: NIE. Gdzie Pan/Pani pracuje/uczy się?
Your answer
6. W jaki sposób najczęściej porusza się Pan/Pani po mieście? *
7. W jaki sposób najchętniej chciałby/chciałaby się Pan/Pani poruszać po mieście? *
8. Jak ocenia Pan/Pani swój poziom zadowolenia z życia w Chełmnie? *
9. Czy Chełmno jest docelowym miejscem Pana/Pani zamieszkania? *
10. W przypadku odpowiedzi: NIE. Co byłoby przyczyną wyprowadzki z Chełmna?
11. W przypadku odpowiedzi: NIE. Co mogłoby wpłynąć na zmianę Pana/Pani decyzji?
12. Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w Chełmnie? *
Nie mam zdania
Źle
Raczej źle
Przeciętnie
Raczej dobrze
Dobrze
Bardzo dobrze
Sytuacja na rynku pracy - dostępność zatrudnienia
Sytuacja na rynku pracy - warunki pracy
Sytuacja na rynku pracy - wysokość wynagrodzenia
Sytuacja na rynku nieruchomości - dostępność mieszkań
Sytuacja na rynku nieruchomości - dostępność domów i działek
Stan środowiska przyrodniczego - stan i jakość wód
Stan środowiska przyrodniczego - jakość powietrza (smog, inne zanieczyszczenia)
Stan środowiska przyrodniczego - utrzymanie zieleni w przestrzeni publicznej
Komunikacja miejska - dostępność
Komunikacja miejska - jakość
Komunikacja miejska - stan infrastruktury przystankowej
Komunikacja regionalna - dostępność
Komunikacja regionalna - jakość
Komunikacja regionalna - stan infrastruktury przystankowej
Opieka zdrowotna - dostępność
Opieka zdrowotna - jakość opieki
Oświata - dostępność żłobków
Oświata - jakość żłobków
Oświata - dostępność przedszkoli
Oświata - jakość przedszkoli
Oświata - jakość szkół
Opieka społeczna - dostępność
Opieka społeczna - jakość obsługi
Administracja samorządowa - dostępność
Administracja samorządowa - jakość obsług
Komunikacja między urzędem a mieszkańcami
Dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami
Oferta kulturalna - dostępność oferty
Oferta kulturalna - jakość oferty
Oferta turystyczna - dostępność oferty
Oferta turystyczna - jakość oferty
Oferta turystyczna - stan infrastruktury turystycznej
Oferta sportowa - dostępność oferty
Oferta sportowa - jakość oferty
Oferta sportowa - stan infrastruktury sportowej
Usługi komercyjne, handlowe - dostępność
Gastronomia - dostępność
Infrastruktura piesza (chodniki, przejścia dla pieszych i mała architektura)
Infrastruktura rowerowa (ścieżki rowerowe, stojaki dla rowerów)
Stan dróg, ulic i parkingów
Bezpieczeństwo - stan bezpieczeństwa w mieście
13. Zmiany w których obszarach Pani/Pana zdaniem byłyby najbardziej kluczowe dla poprawy jakości życia w mieście? (Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 5 odpowiedzi). *
Required
14. Które z wymienionych obszarów Pana/Pani zdaniem należałoby stworzyć/wzmocnić dla ułatwienia wychowywania dzieci na terenie miasta Chełmna? *
Required
15. Które z wymienionych obszarów Pana/Pani zdaniem należałoby stworzyć/wzmocnić dla polepszenia standardu życia seniorów w mieście? *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service