EMAUZY
Víkendový projekt pre mladých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého Písma.  Všetko v tichu krásnej jesennej prírody v srdci Slovenska (Látky pri Detve), v kontakte s jednoduchým životom, v prítomnosti Eucharistie a pod vedením sestier saleziánok.

Odporúčame absolvovať projekt o Božom slovo v postupnom poradí od Emauz I - po Emauzy VI, ktorú sú v procese príprav :)

Víkendovka o Božom Slove sa začína vždy v piatok o 18.hod a končí v nedeľu obedom. Kapacita je max.12-členná skupina. Poplatok za víkend je 20 € (ubytovanie, strava, energie, materiály)

Možnosť kurzu vo vašom stredisku alebo na chate Látky:
Emauzy I „Príblížil sa k nim Ježiš“- cieľom je zblížiť sa s Písmom rôznymi formami a z rôznych hľadísk, zachutiť si ho a učiť sa ho pozornejšie čítať

>> 26.-28.10.2018 - v Poprade
>> 9.-11.11. 2018 - Michalovce
>> 30.11.-2.12.2018 ??
>> 7.-9.12.2018
>> 18.-20.1. 2018
>> 1.-3.2.2019
>> 31.5.-2.6.2019


Chata Látky:
Emauzy II „Otváral im Písma“  – vovádza do meditácie Božieho Slova
Emauzy III „Pane, zostaň s nami! “ – o tajomstvách žalmov, ako sa ich modliť a zostávať s Ním
Emauzy IV „Zostal s nimi “ – o modlitbe srdcom


Meno a priezvisko *
Your answer
Mail *
Your answer
Stredisko/farnosť, kde pôsobím *
Your answer
Vek *
Your answer
Záväzne sa prihlasujem na termín: *
Your answer
Akékoľvek informácie Vám zodpovieme:
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (písomne na emauzy.vikend@gmail.com) rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk
Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie na tejto prihláške, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely evidencie účastníkov podujatia Emauzy na šk.rok 2018/2019. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service