Podkrušnohorské turistické centrum v Lomnici, I. etapa

Obsahem 1. etapy je zbourání stávajícího objektu č.p. 66 v Lomnici (kulturní dům) a vystavění nového objektu na původním půdorysu. Nový objekt bude mít jen jedno podlaží a bude sloužit jako víceúčelový sál pro kulturní, společenské a sportovní využití, podobně jako např. hala v Multifunkčním centru na Březové. Obsahem druhé etapy je totální rekonstrukce č.p. 65 (restaurace). Projektová dokumentace je již hotová. V současné době se připravuje studie proveditelnosti s dotazníkem pro podání žádosti o dotaci.

Vyplňte prosím dotazník, napomůžete dobrému naplánování projektu!

** Výkres objektu: http://jdem.cz/wdyv2 (PDF)
** Informace o projektu: http://sokolov-vychod.cz/projekty.php#integrovany

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ples
  Koncert
  Dětský den
  Maškarní bál
  Sport (trénink i zápasy)
  Školní tělesná výchova
  Klidné pohybové aktivity pro dospělé
  Zumba, jumping, atp.
  Školní akademie
  Taneční zábava
  Divadelní představení
  Please enter one response per row
  Sportovní akce
  Kulturní akce
  Společenské akce
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question